POČETNA

Multidisciplinarna naučnoistraživačka delatnost Instituta odvija se u okviru bioloških, hemijskih, medicinskih i fizičko-hemijskih nauka kroz projekte iz oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja. Rezultate svojih osnovnih istraživanja Institut realizuje i kroz razvoj i pripremu imunodijagnostičkih kompleta i biomedicinskih preparata i pružanje laboratorijskih usluga: endokrinološke, imunološke i biohemijske analize, praćenje kontaminacije radionuklidima kao i rekultivacija oštećenih zemljišta.


U INEP-u je počelo serološko testiranje i detekcija prisustva antitela na virus SARS-CoV-2 (IgG i IgM antitela).
Kliknite da saznate nešto više o ZNAČAJU SEROLOŠKIH TESTIRANJA-Analiza prisustva antitela na virus SARS-CoV-2 (IgG i IgM antitela)

Svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da podnesu popunjavanjem upitnika na portalu eUprava (www.euprava.gov.rs). 

RADNO VREME NAŠIH LABORATORIJA I AKTUELNOSTI!