POČETNA

Multidisciplinarna naučnoistraživačka delatnost Instituta odvija se u okviru bioloških, hemijskih, medicinskih i fizičko-hemijskih nauka kroz projekte iz oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja. Rezultate svojih osnovnih istraživanja Institut realizuje i kroz razvoj i pripremu imunodijagnostičkih kompleta i biomedicinskih preparata i pružanje laboratorijskih usluga: endokrinološke, imunološke i biohemijske analize, praćenje kontaminacije radionuklidima kao i rekultivacija oštećenih zemljišta.


VAŽNO!!!

Obaveštenje od 24.01.2022.

OBAVEŠTAVAMO VAS DA OD 25.01. 2022. godine PONOVO POČINJEMO DA RADIMO BRZE ANTIGENSKE TESTOVE!!! Cena 1.800,00 dinara.

 

Obaveštenje od 18.01.2022.

Poštovani pacijenti,

Naša laboratorija na Slaviji u ulici Svetozara Markovića 44 POČINJE SA REDOVNIM RADOM OD 19.01.2022.

Laboratorija u Surčinu I DALJE NEĆE RADITI zbog odsustva većeg broja zaposlenih prouzrokovanog aktuelnom infekcijom. 

 

ZELENI SERTIFIKAT

PRE NEGO ŠTO NAS POZOVETE TELEFONOM, NAJLJUBAZNIJE VAS MOLIMO DA OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE INFORMACIJE:

Radno vreme naše laboratorije na Slaviji:
Radni dani: 08:00-20:00, vađenje krvi i ostala uzorkovanja: 08:00-19:00
Subota: 07:30-15:30, vađenje krvi i ostala uzorkovanja: 07:30-14:00
Nedelja: ne radi
Tel: 011-3622-294

Radno vreme naše laboratorije u Zemunu:

Radni dani: 07:30-17:30, vađenje krvi i ostala uzorkovanja: 07:30-16:00
Subota: 07:30-15:30, vađenje krvi i ostala uzorkovanja: 07:30-14:00
Nedelja: ne radi
Tel: 062-210-095, 2193-194

Ukoliko želite da kod nas proverite antitela prema RBD proteinu SARS-CoV-2 virusa, čija se vrednost unosi u ZELENI SERTIFIKAT, molimo vas da to naglasite po dolasku u našu laboratoriju.

Nema zakazivanja, ali postoji mogućnost da sačekate izvesno vreme, u zavisnosti od trenutne gužve.
Cena je 2.100,00 dinara. 
Plaća se na licu mesta, gotovinom ili platnim karticama (a ne uplatnicom za RFZO).

Rezultati su gotovi istoga dana ili sutradan u zavisnosti od toga kada je izvađena krv u toku dana.
Rezultati se šalju mejlom ili preuzimaju lično. Ukoliko je nalaz pozitivan (imate antitela prema virusu), možete dobiti zeleni sertifikat, koji morate sami preuzeti (elektronski preko svog naloga ili u pošti).

MOLIMO VAS DA ZBOG VELIKOG BROJA LJUDI, POŠTUJETE PRETHODNO NAVEDENO RADNO VREME NAŠIH LABORATORIJA !!!

 

DOKUMENTACIJA U VEZI KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA:

Mišljenje Naučnog veća za Upravni odbor o kandidatima za izbor direktora Instituta za primenu nuklearne energije INEP
Izveštaj Komisije za sprovođenje postupka tajnog glasanja, utvrđivanje rezultata glasanja i davanja mišljenja Naučnog veća o kandidatima
Izveštaj konkursne komisije

DR MARIJA GNJATOVIĆ:
Biografija
Četvorogodišnji plan rada INEP-a

DR ŽANKA BOJIĆ-TRBOJEVIĆ:
Prijava-biografija
Radna i stručna biografija
Iskustvo u rukovođenju
Program i plan rada INEP-a
Prilog uz plan i program-SWOT analiza
COST sastanak
Dijaspora-projekat
Imenovanja
BDS-UO
COST leadership positions

OGLAS O IZMENI JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA INSTITUTA-Objavljen u „POLITICI“ dana 07.11.2021.
Kliknite za više informacija

UPRAVNI ODBOR Instituta za primenu nuklearne energije INEP raspisuje JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA INSTITUTA-1 izvršilac.
Kliknite za više informacija

 

U INEP-u je počelo serološko testiranje i detekcija prisustva antitela na virus SARS-CoV-2 (IgG i IgM antitela).
Kliknite da saznate nešto više o ZNAČAJU SEROLOŠKIH TESTIRANJA-Analiza prisustva antitela na virus SARS-CoV-2 (IgG i IgM antitela)

Nov pristup zaštiti od ponovne infekcije SARS CoV-2-IMUNSKA MEMORIJA
Pročitajte nešto više o ovoj zanimljivoj temi, kojom se bave naši istraživači. 

 

RADNO VREME NAŠIH LABORATORIJA I AKTUELNOSTI!