• Home
  • Agrohemijske analize

Agrohemijske analize

Analize zemljišta-osnovne plodnosti
• Odredjivanje vrednosti pH (u vodi i 1M KCl-u)
• Odredjivanje sadržaja ukupnog azota
• Odredjivanje sadržaja pristupačnog P2O5 
• Odredjivanje sadržaja pristupačnog K2O
• Odredjivanje sadržaja C i humusa
• Odredjivanje sadržaja pistupačnog Ca i Mg
• Odredjivanje sadržaja ukupnih mikroelemenata i teških metala
• Odredjivanje sadržaja pristupačnih mikroelemenata i teških metala
• Odredjivanje hidrolitičke kiselosti
• Odredjivanje sume adsorbovanih katjona

Analize biljnog materijala
• Odredjivanje sadržaja makrohraniva (N, P, K, Ca, Mg)
• Odredjivanje sadržaja mikroelemenata i teških metala
• Odredjivanje sadržaja arsena

Analize djubriva
• Odredjivanje sadržaja N, P2O5 i K2O u jednokomponentnim, dvokomponentnim i trokomponentnim djubrivima
• Odredjivanje sadržaja sekundarnih elemenata (S, Ca, Mg) u djubrivima
• Odredjivanje sadržaja metala u djubrivima