AKTUELNOSTI

23.12.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor Ljiljane Sabljić, doktora veterinarske medicine u zvanje istraživač saradnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor Ljiljane Sabljić u zvanje istraživač saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

01.10.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor Aleksandre Todorović, master inženjera tehnologije u zvanje istraživač saradnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor Aleksandre Todorović u zvanje istraživač saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

01.10.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor Sofije Glamočlije, mastera bioloških nauka u zvanje istraživač saradnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor Sofije Glamočlije u zvanje istraživač saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

27.09.2021.

Peticija za povraćaj imovine UB

Podrška za povraćaj imovine Univerzitetu u Beogradu, njegovim članicama, fondacijama i zadužbinama, koje za cilj imaju poboljšanje uslova rada, poništavanje ne samo istorijske nepravde, nastale u decenijama nakon Drugog svetskog rata, već i ispunjenje poslednje volje ostavioca imovine, koji su je ostavili ne svom potomstvu, već visokom obrazovanju u Srbiji.
Kako bi javnosti skrenuo pažnju na ovo pitanje, Savet Univerziteta u Beogadu i rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu su doneli odluku da pokrenu sakupljanje potpisa podrške, u ovom trenutku samo sadašnjih i nekadašnjih zaposlenih u nastavnom i naučnom zvanju na Univerzitetu u Beogradu.
Podrška će se prikupljati putem elektronske pošte, slanjem elektronskih pisama na adresu: restitucija@rect.bg.ac.rs
U temi poruke treba upisati „podrška“, a u telu poruke navesti: 
– Ime i prezime
– Zvanje ili poslednje zvanje
– Fakultet/institut na kome se trenutno radi ili mesto posledenjeg zaposlenja na UB.
– Broj mobilnog telefona (ako mejl nije sa institucionalne adrese.
Elektronske poruke je poželjno pisati sa elektronskih adresa sa domena koji su fakultetski/institutski.


26.08.2021.

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju raspisalo je OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREDJENO VREME ISTRAŽIVAČA PRIPRAVNIKA-1 izvršilac.
Kliknite za više informacija

15.07.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor Jelene Stanojković, mastera bioloških nauka u zvanje istraživač saradnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor Jelene Stanojković u zvanje istraživač saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

12.04.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor Marine Bekić, mastera bioloških nauka u zvanje istraživač saradnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor Marine Bekić u zvanje istraživač saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

22.02.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor dr Gordane Andrejić, doktora ekoloških nauka u zvanje naučni saradnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor dr Gordane Andrejić u zvanje naučni saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

11.02.2021.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za reizbor dr Ilone Djorić, doktora bioloških nauka u zvanje naučni saradnik, i za izbor dr Gorana Miljuša, doktora biohemijskih nauka u zvanje viši naučni saradnik.
Uvid u dokumentaciju za reizbor dr Ilone Djorić u zvanje naučni saradnik i za izbor dr Gorana Miljuša u zvanje viši naučni saradnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

COVID-19

U prethodnom periodu, istraživači INEP-a su pokazali veliku spremnost, kompetenciju i angažovanost u borbi protiv epidemije u Srbiji, što je bilo prepoznato od strane Vlade i Predsedništva Republike Srbije. Razvijen je test za identifikaciju IgM i IgG antitela prema SARS-CoV-2, ispitan je imunološki status 45 COVID-19 pacijenata u različitim stadijumima bolesti, trenutno se sprovodi velika epidemiološka studija za procenu prokuženosti stanovništa Republike Srbije, inicirana je primena terapije COVID-19 pacijenata plazmom rekovalescenata i intravenskim imunoglobulinima.

              

ZNAČAJ SEROLOŠKIH TESTIRANJA-Analiza prisustva antitela na određeni patogen 
Kliknite i pročitaje nešto više o ovoj zanimljivoj i aktuelnoj temi!


POBEDNIK TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU ZA 2019. GODINU-UNITRIH TIM

Naš UNITRIH TIM u sastavu:
dr Ljiljana Sofronić, dr Marija Gnjatović, dr Saša Vasilev i Aleksandra Todorović
je razvio medicinski dijagnostički test za detekciju infekcije sa trihinelom, kako kod ljudi, tako i kod različitih vrsta životinja, koje mogu biti domaćini ove infekcije.

Ovo je JEDINI UNIVERZALNI TEST NA SVETU, koji pouzdano detektuje infekciju na samom početku, ili onda kada je pacijent zaražen sa više vrsta parazita u isto vreme.  

Nešto više o ovoj zanimljivoj oblasti, možete saznati putem sledećeg linka i naše Facebook stranice:
http://bit.ly/2Nro1PY-Gostovanje UNITRIH tima u ŠARENICI 12.01.2020.


19.11.2019.

Danas smo imali priliku da ugostimo Dr Jakuba Nowaka, predstavnika nemačke kompanije NanoTemper Technologies GmbH. On nam je predstavio tehnologiju termoforeze na mikro nivou (Microscale Thermophoresis-MST) na kojoj je zasnovan program uredjaja, koji su u ponudi kompanije NanoTemper, te njihove mogućnosti u analizi biomolekulskih interakcija i primeni u istraživanjima. Istovremeno, najavljeno je organizovanje besplatne radionice i praktičnog kursa u saradnji kompanije NanoTemper i Instituta INEP u toku 2020. godine.


04.10.2019.

U nastojanju da se što više podstakne inovativna istraživačka delatnost, u goste nam je došla Ivana Kostić iz Fonda za inovacionu delatnost kako bi nam predstavila novu uslugu Dokaz koncepta. Ova usluga će omogućiti pružanje finansijske i mentorske podrške za utvrdjivanje nastanka novog proizvoda, procesa ili tehnologije sa komercijalnim potencijalom.

Na ovaj Javni poziv koji je otvoren do 18.11.2019. godine mogu se prijaviti istraživači iz akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija. 


19.09.2019.

DAN INSTITUTA

INEP ove godine obeležava 60 godina svog postojanja. Vremenom se Institut prilagodjavao različitim naučnim i društvenim promenama, razvijao se, širio i menjao svoje oblasti istraživanja i organizaciju. Danas, INEP karakterišu dva osnovna istraživačka pravca koji objedinjuju brigu za dobrobit ljudi, kroz brigu o njihovom zdravlju i brigu o životnoj sredini.

Istraživačke teme nacionalnih i medjunarodnih projekata u koje su uključeni naši istraživači se odnose na izučavanje štitaste žlezde, endogenih lektina i glikoproteina, autoimunskih bolesti i parazitskih infekcija, nanomaterijala kao nosača imunostimulišućih molekula i tumorskih antigena, metabolizma, biologije reprodukcije, distribucije radionuklida u životnoj sredini, reakcije biljaka na stres teškim metalima, uslove gajenja travnih bioenergetskih useva.

INEP danas ima paletu od 97 proizvoda, od kojih je većina namenjena humanoj dijagnostici i registrovana kod ALIMS-a. U okviru Instituta radi Nacionalna referentna laboratorija za trihinelozu.

INEP-ovi stučnjaci su uključeni u procenu agroekološkog zagadjenja i pronalaženje rešenja za rekultivaciju oštećenih zemljišta. Osamdesetih godina prošlog veka, istraživači INEP-a su bili prvi u svetu koji su ponudili specifično rešenje biološke rekultivacije odlagališta pepela termoelektrana bez nanošenja prekrivnog sloja zemljišta. Takodje, INEP se uključio u redovni radiološki monitoring posle nesreće u Černobilju.

U Institutu je uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom prema ISO standardima, naši proizvodi se mogu označiti CE znakom, a laboratorija je akreditovana, čime smo podigli kvalitet sveukupnog rada na visok nivo.

Saradjujemo sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, sa kliničkim centrima, medicinskim laboratorijama, termoelektranama i rudnicima u Srbiji i okruženju, kao i lokalnim samoupravama i poljoprivrednim gazdinstvima. Kao član Univerziteta u Beogradu, INEP je uključen u izvodjenje nastave studenata fakulteta prirodnih nauka, a organizuje i akreditovane kurseve KME.

Obeležavajući šezdesetogodišnjicu rada, ponosni smo na naše rezultate i verujemo da društvo može i u buduće očekivati od nas uključenje u rešavanje vitalnih i strateških problema naučnog i tehnološkog razvoja, kao i doprinos afirmaciji Srbije u medjunarodnom istraživačkom prostoru.31.05.2019.

KURS KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

Poštovane koleginice i kolege,
Obaveštavamo Vas da će se u Institutu za primenu nuklearne energije-INEP (Banatska 31b, Zemun) 31. maja 2019. godine održati kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom:
Klinički i laboratorijski aspekti autoimunih oboljenja-autogol imunskog sistema
Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, kao nacionalni kurs I kategorije (broj akreditacije Г-11/19) i nosi 6 bodova za slušaoce, odnosno 12 bodova za predavače. Kurs je namenjen lekarima i biohemičarima.

Pozivamo vas da nam se pridružite i provedete jedan lep dan u INEP-u!

Pozivno pismo i program kursa
Prijava


28.-30.05.2019.

PRAKTIČNA NASTAVA STUDENATA U INEP-u

INEP kao član Univerziteta u Beogradu učestvuje u izvodjenju dodiplomske i poslediplomske nastave studenata Hemijskog, Biološkog, Poljoprivrednog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju. Ovog puta bili smo domaćini studentima biohemije sa Hemijskog fakulteta, koji su deo svojih redovnih vežbi i praktične nastave obavili u Laboratoriji INEP-a.

 


21.-24.05.2019.

63. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA (UFI)

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pravo je mesto za promociju četvrte industrijske revolucije-Industrije 4.0. Reč je o digitalizaciji koja je unela revolucionarne promene u razvoj i način poslovanja kompanija, povećanje produktivnost i unapređenje konkurentnosti. Ovaj koncept ukazuje na nove mogućnosti i izazove, usmerava na prepoznavanje novih uticaja i posledica ubrzanih tehničko-tehnoloških dešavanja.

 

Da bi zadržao imidž najuglednije specijalizovane razvojno-tehnološke manifestacije u ovom delu Evrope, Sajam tehnike pokušava da ugosti sve relevantne domaće i brojne strane izlagače, među kojima se našao i naš Institut.


April 2019.

BRAINZ TELEVIZIJA U POSETI KOD NAS

Nedavno nas je posetila ekipa Brainz televizije i snimila prilog, koji možete pogledati putem sledećih linkova:

https://brainz.center/upoznajte-institut-za-primenu-nuklearne-energije/
https://www.youtube.com/watch?v=x5MCfPkqyss


20.03.2019.

U martu smo nastavili sa podsticanjem inovativne istraživačke delatnosti u Institutu. Početkom meseca, gostujući predavači sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo-IMGGI, direktor dr Jelena Begović i zamenica direktora dr Ivana Strahinjić su iznele podatke o uspehu IMGGI u razvoju i plasiranju inovativnih proizvoda proizašlih iz naučnih istraživanja,  i mogućnostima korišćenja sredstava iz fondova za inovativnu delatnost.

U goste nam je došao i dr Marko Panić, suosnivač start-up kompanije Smart Research, koja se bavi razvojem inovativnih aparata za laboratorije. On je održao demonstraciju prozvoda Smart Blot, razvijenog u njegovoj kompaniji u okviru Naučno-tehnološkog parka u Beogradu. Ovaj proizvod omogućava automatsko inkubiranje i ispiranje membrana u Western blotu, što značajno olakšava rad istraživačima.


Skup na temu INOVACIJA:

U okviru podsticanja inovacione delatnosti u Institutu, prošle nedelje smo održali kratak skup na temu INOVACIJA sa tri gostujuća predavača.
Imali smo zadovoljstvo da ugostimo dr Džona Frejzera, konsultanta Svetske banke i rukovodioca programa za transfer tehnologija (TTF) u Fondu za inovacionu delatnost, koji je održao predavanje na temu transfera tehnologija u svetu; zatim dr Ivanu Kostić, saradnika za TTF iz Inovacionog fonda Republike Srbije, koja je predstavila programe finansiranja Inovacionog fonda namenjenih istraživačima u Srbiji, i na kraju dr Natašu Golić, naučnog savetnika Laboratorije za molekularnu mikrobiologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo-IMGGI, koja je govorila o iskustvima IMGGI u transferu tehnologija na primeru komercijalizacije proizvoda proisteklog iz naučnih rezultata njene i drugih laboratorija IMGGI.

Zahvaljujemo se našim gostima na poseti i radujemo uspešnom nastavku saradnje!


Pokretanje postupka za izbor u zvanje-25.02.2019.

Institut za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenut postupak za izbor Ljiljane Sabljić u zvanje istraživač-pripravnik.
Uvid u dokumentaciju za izbor Ljiljane Sabljić u zvanje istraživač-pripravnik, može se izvršiti u biblioteci INEP-a radnim danom od 8 do 14 časova u narednih 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.


DOZVOLITE NAM DA VAM SVOJIM ZNANJEM I ISKUSTVOM POMOGNEMO U RADU I UŠTEDIMO VAŠE VREME!
Višedecenijsko iskustvo nam omogućava da vam pružimo pomoć u pripremi komponenti i kreiranju testova, kao i tehničku pomoć prilikom izvođenja komercijalno dostupnih testova, kako bi vam olakšali naučnoistraživački rad. 

K l i k n i t e ovde: Detaljne informacije!