• Home
  • Analiza sperme

Analiza sperme

Spermogram
U okviru ove analize odredjuju se karakteristike: volumen, viskoznost, likvefakcija, ukupan broj pokretnih spermatozoida i pokretljivost po stepenima.

Spermocitogram
U okviru ove analize utvrdjuje se postojanje: abnormalnih formi, mikro, končastih glava, glava pod uglom, duplih glava, duplih repova, uvrnutih repova, dugačkih repova i ostalih ćelija.

Preporuke pacijentu koji treba da uradi ove analize:
• Pre analize je potrebna priprema, oko 4-5 dana seksualne apstinencije (potrebno je da ne bude manje od 3, ni više od 10 dana);
• Analiza se obavlja kod nas;
• Uzorak se ne može doneti od kuće, zbog velike osetljivosti uzorka na temperaturne i druge okolnosti;
• Analiza se radi sredom i potrebno je da se prethodno zakaže telefonom.