ANALIZE

U okviru INEP-a nalazi se Laboratorija za medicinsku biohemiju, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunodijagnostiku u kojoj se vrše sledeća laboratorijska ispitivanja uzoraka biološkog materijala: određivanje hormona, tumorskih markera, imunoglobulina, autoantitela, antitela na parazite, biohemijske i hematološke analize, analiza urina, spermogram, spermocitogram i mikrobiološke analize.

Odredjivanje autoantitela
Biohemijske analize
Hematološke analize
Vitamini
Hormonske analize i tumorski markeri
Imunoglobulini
Odredjivanje antitela prema patogenima
Analize urina
Analize sperme
Mikrobiološke analize
Agrohemijske analize
Gamaspektrometrijske analize
STRUČNE DELATNOSTI vezano za agrohemijska i gamaspektrometrijska ispitivanja

K l i k n i t e ovde: Korisne informacije!

Nove analize:

MALE BOGINJE
Odredjivanje prisustva specifičnih antitela na virus malih boginja (Morbilli).

KALPROTEKTIN
Diferencijalna dijagnoza: inflamatorne bolesti creva ili sindrom iritabilnog kolona?
K l i k n i t e ovde da saznate nešto više-kalprotektin

MOLEKULARNA GENETIKA:
Netolerancija laktoze, cistična fibroza, celijačna bolest, trombofilija, talasemija, Digeorge sindrom i Prader-Willi/Angelman sindrom, fenilketonurija, deficijencija alfa1 antitripsina i farmakogenetički testovi za kumarin i citostatike. Cena na upit!!!

UZORKOVANJE MUŠKIH I ŽENSKIH GENITALNIH BRISEVA
Za sve informacije, možete nam se obratiti putem telefona: 2610-126, 2193-194, 36-222-94, 844-3797 i 062-210-095.