BIBLIOTEKA

Paralelno sa osnivanjem instituta formirana je i biblioteka. Nalazi se na prvom spratu Upravne zgrade. Pored prostorije za rad bibliotekara, korisnicima je na raspolaganju prostrana čitaonica sa 24-časovnim pristupom Internetu i mogućnošću korišćenja prenosivih računara. Zaposleni INEP-a i naučni radnici sa drugih fakulteta i instituta imaju mogućnost da se u prijatnom ambijentu usavršavaju.

Biblioteka raspolaže značajnim fondom monografskih (preko 2200 naslova) i serijskih publikacija (preko 4500 svezaka domaćih i stranih naučnih časopisa). Tu se takodje čuvaju magistarski radovi i doktorske teze od osnivanja INEP-a do danas.
Pre nekoliko godina u biblioteci je prema autorskom programu izvršena kompjuterizacija svih podataka, tako da je omogućena jednostavna i brza pretraga istih.

Biblioteka je uključena u veoma značajan sistem KOBSON Narodne biblioteke Srbije.
U okviru saradnje sa drugim institucijama razvijen je sistem međubibliotečke pozajmice, posebno aktivan za radove sa starijim datumima.

INEP će i u buduće nastojati da osavremeni rad biblioteke u skladu sa svojim mogućnostima.