• Home
  • Biohemijske analize

Biohemijske analize

•Glukoza
•Urea
•Kreatinin
•Mokraćna kiselina
•Bilirubin-ukupan
•Bilirubin-direktan
•AST (GOT)
•ALT (GPT)
•Gama GT
•Alkalna fosfataza
•Holesterol
•HDL-holesterol
•LDL-holesterol
•Trigliceridi
•Gvoždje
•TIBC
•UIBC
•Kalcijum
•Kisela fosfataza
•Prostatična kisela fosfataza
•Kalijum
•Natrijum
•Proteini-ukupni
•Albumin
•LDH (Laktat dehidrogenaza)
•Indeks ateroskleroze (IA)
•Faktor rizika
•C reaktivni protein (CRP)
•Fibrinogen
•Alfa amilaza
•Kreatin kinaza (CK)
•Hloridi
•Fosfor
•Magnezijum
•Jonizovani Ca
•Bikarbonati
•Klirens kreatinina
•OGTT-oralni test tolerancije glukoze
•Klirens uree

Priprema za biohemijske analize:
Za određivanje ovih parametara važno je da pacijenti nisu uzimali hranu niti bilo kakve napitke (sem vode) nakon noćnog odmora. Za holesterolske frakcije HDL i LDL bitno je da pacijent nije u stanju akutne infekcije (da nema temperaturu).

Priprema za OGTT test:
Osobe koje će raditi OGTT treba da se pridržavaju sledećeg:
Tri dana pre izvođenja testa:
• Ishrana neograničena (bez dijete), sa minimumom 250 g ugljenih hidrata dnevno
• Normalne fizičke aktivnosti
Uoči testa:
• Period od 12 – 14 h preko noćnog gladovanja (samo voda).
Tokom testa:
• Prvo vađenje krvi je u 8 h, a dalje po uputstvu lekara
Za vreme izvođenja testa:
• mirovati, bez jela i pušenja.

OGTT se radi utorkom i zakazuje se telefonom.

Glukoza za test (75 g) se može doneti ili kupiti u INEP-u. Koristi se samo originalno apotekarsko pakovanje. Količinu glukoze koja je potrebna za test određuje vaš lekar.

Za dijagnozu šećerne bolesti radimo sledeće analize: glukozu, test tolerancije glukoze OGTT (ovaj test se zakazuje telefonom i zahteva posebnu prethodnu pripremu), C-peptid, insulin, slobodan insulin, insulinska antitela, urin. Pored ovih analiza radi se i glikohemoglobin HbA1c za praćenje toka bolesti i delovanja terapije.

Za utvrđivanje funkcije bubrega kod nas možete uraditi: krvnu sliku, sedimentaciju, ureu, kreatinin, mokraćnu kiselinu, gvožđe, kalijum, natrijum, hloride, proteine, albumin, LKM-1 (autoantitela prema mikrozomima bubrega i jetre), kao i analizu urina, proteine u urinu, klirens uree i kreatinin klirens.

Za utvrđivanje funkcije jetre kod nas možete uraditi: sedimentaciju, bilirubin ukupan, bilirubin direktan, AST, ALT (transaminaze), Gama GT, alkalnu fosfatazu, albumin i LDH.

Hepatogram podrazumeva: bilirubin ukupan, bilirubin direktan, AST, ALT i Gama GT.

Za određivanje masnoća u krvi (lipidni status) rade se: holesterol, HDL-holesterol, LDL-holesterol i trigliceridi, kao i njihovi odnosi – indeks ateroskleroze i faktor rizika.