• Home
  • Bojana Milutinović

Bojana Milutinović

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Diplomirala na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

Magistrirala 2006. godine sa radom: „Proteomska i glikobiohemijska karakterizacija CA 125 antigena“. 

Doktorsku diserataciju pod nazivom „Ispitivanje mucinskih svojstava antigena čoveka CA125“  odbranila 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Oblasti istraživanja i rada:

Bavi se istraživanjima u oblasti glikobiologije, sa fokusom na glikozilaciji tumorskih markera.

Predmet istraživanja je kancerski antigen CA125, koji se eksprimira u različitim patofiziološkim stanjima. Dosadašnji rad je uključivao analizu strukturne heterogenosti ugljenohidratne komponente antigena prečišćenog iz različitih izvora, kao i ispitivanje glikoligandnih i mucinskih svojstava. Deo dosadašnjeg rada je bio posvećen formiranju i validaciji IRMA testa za odredjivanje koncentarcije CA125 antigena u humanom serumu.

Istraživanja su proširena u oblasti vanćelijskih vezikula, a uključuju analizu, kako generalnih aspekata glikozilacije vezikula iz semene plazme i amnionske tečnosti, tako i mucina kao jedne od komponenti. Mucini mogu biti asocirani  sa vanćelijskim vezikulama ili predstavljati integralni deo njihove membrane, i posledično imati presudnog značaja za ostvarivanje biološke uloge vezikula. Vanćelijske vezikule se, takođe, smatraju nedovoljno istraženim izvorom biomarkera.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik je nacionalnog projekta: “Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani), kao ključnih determinanti molekulskog prepoznavanja u biološkim sistemima”, koji je započet 2011. godine i čija realizacija je u toku. U prethodnom periodu je učestvovala na nacionalnim projektima “Glikani kao molekulski markeri ćelijske funkcije: ekspresija, mikroheterogenost i signalna svojstva” (2006-2010) i “Glikobiološki aspekti fizioloških i patofizioloških procesa” (2002-2005).

Na polju medjunarodne saradnje, učestvuje u COST akciji CA16113: CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers. Akcija se realizuje u periodu  2017-2021. godine.

Bibliografija:

Kosanovic M, Milutinovic B, Goc S, Mitic N, Jankovic M. Ion-exchange chromatography purification of extracellular vesicles. Biotechniques. 2017;63(2):65-71.

Dakic TB, Jevdjovic TV, Peric MI, Bjelobaba IM, Markelic MB, Milutinovic BS, Lakic IV, Jasnic NI, Djordjevic JD, Vujovic PZ. Short-term fasting promotes insulin expression in rat hypothalamus. Eur J Neurosci. 2017; 46(1):1730-1737.

Penezic A, Miljus G, Milutinovic B, Nedic O. A microscale protocol for the isolation of transferrin directly from serum. Clin Chim Acta. 2017; 471:12-16.

Mitic N , Milutinovic B, Jankovic M. Analysis of CA125 antigen in normal human seminal plasma highlights the molecular heterogeneity of underlying glycosylated species. Turk J Biol. 2017; 41:543-551.

Milutinovic B, Mitic N, Roncevic J, Goc S, Jankovic M. Glycome complexity of human seminal plasma high molecular mass components: Evaluation of the contribution of acid-soluble glycoproteins/mucins and extracellular vesicles. Arch Biochem Biophys. 2016; 609:20-30.  

Mitic N, Milutinovic B, Jankovic M. CA-125 of fetal origin can act as a ligand for dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin. Cell Mol Biol Lett 2014; 19(2):249-61.