• Home
  • Dubravka Cvejić

Dubravka Cvejić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju i Odeljenje kvaliteta

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Rukovodeće funkcije: Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Rukovodilac Odeljenja kvaliteta

Rukovodilac nacionalnog projekta iz biologije: „Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti“ (projekat br. 173050 finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2019. godine).

Osnovne studije: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija, 1980. godine.

Magistarski rad: „Proteini diferenciranog karcinoma tireoideje“, 1985. godine, Biološki fakultet  Univerziteta u Beogradu.

Doktorska disertacija: „Značaj membranskih receptora EGF, PDGF, u regulaciji rasta ćelija anaplastičnog tireoidnog karcinoma u kulturi“,1995. godine, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalizacija: Univerzitetska bolnica u Uppsali, Švedska (1989/1990). Oblast: Uloga faktora rasta u regulaciji rasta normalnih i malignih tireoidnih ćelija u kulturi.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima u oblasti funkcije i rasta štitaste žlezde u fiziološkim i patofiziološkim uslovima, sa posebnim fokusom na molekularnu patogenezu malignih tumora štitaste žlezde.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Srpskog biološkog društva
Član Srpskog tiroidnog društva
Član  Srpskog biohemijskog društva
Član Evropskog tireoidnog udruženja (European Thyroid Association, ETA)

Aktivnosti i druge odgovornosti:

Član Veća oblasti biotehničkih nauka Univerziteta u Beogradu
Član Upravnog odbora INEP-a

Odabrani radovi (2015-2018):

Denčić Išić T, Bartolome A, Šelemetjev S, Đorić I, Tatić S, Živaljević V, Cvejić D. High expression and localization of β-catenin and epidermal growth factor receptor identify high risk papillary thyroid carcinoma patients. Exp Mol Pathol. 2018; 105:181-189.

Šelemetjev S, Bartolome A,   Išić Denčić T٭, Đorić I,  Paunović I,  Tatić S, Cvejić D.٭ Overexpression of EGF receptor and its downstream effector, focal adhesion kinase (FAK), correlates with papillary thyroid carcinoma progression. Int J Exp Pathol, 2018; 99:87-94

Janković J, Tatić S, Božić V, Živaljević V, Cvejić D, Paskaš S. Inverse expression of caveolin-1 and EGFR in thyroid cancer patients. Hum Pathol. 2017; 61:164-172.

Šelemetjev S, Ðoric I, Paunovic I, Tatic S, Cvejic D. Coexpressed High Levels of VEGF-C and Active MMP-9 Are Associated With Lymphatic Spreading and Local Invasiveness of Papillary Thyroid Carcinoma. Am J Clin Pathol. 2016; 146(5):594-602.

Bartolome A, Boskovic S, Paunovic I, Bozic V, Cvejic D. Stomatin-like protein 2 overexpression in papillary thyroid carcinoma is significantly associated with high-risk clinicopathological parameters and BRAFV600E mutation. APMIS. 2016; 124(4):271-277.

Dunđerović D, Lipkovski JM, Boričic I, Soldatović I, Božic V, Cvejić D, Tatić S Defining the value of CD56, CK19, Galectin 3 and HBME-1 in diagnosis of follicular cell derived lesions of thyroid with systematic review of literature. Diagn Pathol. 2015; 10:196-218.

Paskaš S, Janković J, Živaljević V, Tatić S, Božić V, Nikolić A, Radojković D, Savin S, Cvejić D. Malignant risk stratification of thyroid FNA specimens with indeterminate cytology based on molecular testing. Cancer Cytopathol. 2015; 123(8):471-479.

Dencic TM, Savin SB, Selemetjev SA, Paskas SD, Zivaljevic VR, Bozic VD, Cvejic D. Strong expression of HBME-1 associates with high-risk clinicopathological factors of papillary thyroid carcinoma. Pathol Oncol Res. 2015 ;21(3):735-742.