• Home
  • ISTRAŽIVAČI

ISTRAŽIVAČI

dr Aćimović Ivana, istraživač saradnik
ivanaa@inep.co.rs
Andrejić Gordana, istraživač saradnik
andrejicg@inep.co.rs
Bekić Marina, istraživač pripravnik
marina.bekic@inep.co.rs
dr Bojić-Trbojević Žanka, viši naučni saradnik
zana@inep.co.rs
dr Čučulović Ana, naučni saradnik
anas@inep.co.rs
dr Ćujić Danica, naučni saradnik
danicac@inep.co.rs
dr Cvejić Dubravka, naučni savetnik
dubravka@inep.co.rs
dr Cvetković Jelena, naučni saradnik
jelenac@inep.co.rs
Akademik prof. dr Čolić Miodrag, naučni savetnik
mjcolic@eunet.rs
dr Danilović Luković Jelena, naučni saradnik
jelenadl@inep.co.rs
dr Dobrijević Zorana, naučni saradnik
zorana.dobrijevic@inep.co.rs

dr Đorić Ilona, naučni saradnik
marecko@inep.co.rs
mr Đukić-Marjanović Slavica, stručni saradnik
beba@inep.co.rs
dr Dželetović Željko, viši naučni saradnik
zdzeletovic@inep.co.rs
Glamočlija Sofija, istraživač pripravnik
sofija.glamoclija@inep.co.rs

dr Gligorijević Nikola, istraživač saradnik
nikolag@inep.co.rs
Gnjatović Marija, istraživač saradnik
marijad@inep.co.rs
dr Goč Sanja, naučni saradnik
sanjagoc@inep.co.rs
mr Golubović Snežana, viši stručni saradnik
sneza@inep.co.rs
dr Gruden-Movsesijan Alisa, naučni savetnik
alisa@inep.co.rs
dr Hajduković Ljiljana, viši naučni saradnik
ljiljah@inep.co.rs
dr Ilić Nataša, viši naučni saradnik
natasa@inep.co.rs
dr Išić Denčić Tijana, naučni saradnik
tijana@inep.co.rs
dr Janković-Miljuš Jelena, naučni saradnik
jelenaj@inep.co.rs
dr Janković Miroslava, naučni savetnik
miraj@inep.co.rs
Janković Tamara, istraživač pripravnik
tamara.jankovic@inep.co.rs

dr Jovanović Krivokuća Milica, naučni saradnik
milicaj@inep.co.rs
dr Kosanović Maja, naučni saradnik  
maja@inep.co.rs
dr Miljuš Goran, naučni saradnik
goranm@inep.co.rs
Dr Miloradović Jasminka, spec. kliničke biohemije, stručni saradnik
jasminka@inep.co.rs
Dr Mitić Ivana, naučni saradnik
ivanar@inep.co.rs
dr Mitić Ninoslav, naučni saradnik
ninoslavm@inep.co.rs
Mitrović Aleksandar, stručni saradnik
mitrovic@inep.co.rs
dr Nedić Olgica, naučni savetnik
olgica@inep.co.rs
dr Penezić Ana, istraživač saradnik
anap@inep.co.rs
dr Robajac Dragana, naučni saradnik
draganar@inep.co.rs
Rončević Jelena, istraživač pripravnik
jelenar@inep.co.rs
dr Sofronić Milosavljević Ljiljana, naučni savetnik
sofronic@inep.co.rs
Stanojković Jelena, istraživač pripravnik
jelenas@inep.co.rs
dr Stefanoska Ivana, naučni saradnik
vanja@inep.co.rs
Stojanović Stefana, istraživač pripravnik
stefana@inep.co.rs
dr Šelemetjev Sonja, naučni saradnik
sonja@inep.co.rs
dr Šunderić Miloš, naučni saradnik
milos@inep.co.rs
Todorović Aleksandra, istraživač pripravnik
aleksandra.todorovic@inep.co.rs

dr Tomić Sergej, naučni saradnik
sergej.tomic@inep.co.rs
dr Vasilev Saša, naučni saradnik
svasilev@inep.co.rs
dr Vićovac Panić Ljiljana, naučni savetnik
vicovac@inep.co.rs
Vilotić Aleksandra, istraživač saradnik  
aleksandrav@inep.co.rs