• Home
  • Jelena Danilović Luković

Jelena Danilović Luković

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biolog, doktor bioloških nauka 

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, smer biologija sa temom „Neke biohemijske i citološke promene sastava krvi Albino pacova u neposrednoj blizini topionice olova i cinka „Trepča“ u Zvečanu“.

Potom je završila doktorske akademske studije  2017. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Biologija ćelija i tkiva, sa temom „Uticaj smanjene funkcije štitaste žlezde majki na razvoj jajnika mladunaca pacova u ranom postnatalnom periodu“.

Oblasti istraživanja i rada:

Član je tima istraživača koji se bavi fundamentalnim istraživanjima u oblasti glikobiologije. Ova istraživanja imaju za cilj ispitivanje glikoproteinskih antigena u fiziološkim i patofiziološkim stanjima, utvrđivanje njihovog signalnog potencijala i uloge u fiziološkim procesima, upotrebom lektina i antitela koja prepoznaju ugljenohidratne epitope. Tekuća istraživanja podrazumevaju analizu ekstracelularnih vezikula iz telesnih tečnosti sa glikobiološkog aspekta i aspekta definicije njihovog markerskog profila.

Profesionalna angažovanost:

2019-Učesnik na projektu: „Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima“ (projekat br. 173010, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011-)

2018-Istraživač na projektu ”NATO Science for Peace and Security Project SPS G5320 (Radiation hormesis for higher microalgae biomass yield).” 

2011-2016 Učesnik na projektu: „Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja“ (projekat br. 175061, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011-)

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Srpskog društva za mikroskopiju
Član Evropskog društva za mikroskopiju

Bibliografija:

https://orcid.org/0000-0003-2411-5032

Odabrani radovi (2013-2018):

Danilović Luković, J., Korać, A., Milošević, I., Lužajić, T., Puškaš, N., Kovačević Filipović, M., Radovanović, A. (2016). Altered state of primordial follicles in neonatal and early infantile rats due to maternal hypothyroidism: Light and electron microscopy approach. Micron, 90, 33-42.

Milošević, I., Radovanović, A., Danilović Luković, J., Lužajić Božinovski, T., Sourice-Petit, S., Beck-Cormier, S., Guicheux, J., Vejnović, B. & Kovačević Filipović, M. (2018). Effect of Subclinical and Overt Form of Rat Maternal Hypothyroidism on Offspring Endochondral Bone Formation. Acta Veterinaria, 68(3), 301-320.

Danilović Luković, J., Korać, A., Milosević, I., Luzajić, T., Milanović, Z., Kovacević Filipović, M., Radovanović, A. (2017). Z-cells and oogonia/oocytes in advanced process of autophagy are dominant altered cells in ovaries of hypothyroid newborn rats. Acta Vet, 67(1), 92-406.

Roksandić, D., Radovanović, A., Danilović Luković, J., Marković, D., Kovačević Filipović, M., & Čolić, M. (2015). Stereological and Immunohistochemical Study of the Spleen in Hypothyroid Juvenile Rats. Acta Veterinaria, 65(2), 246-259.

Stojanović, D. Z., Lučić, L. R., Danilović Luković, J. B., Mirčić, D. L., Živić, N. V., Makarov, S. E., & Mitic, B. M. (2015). Life under the mother’s hug: Harmonization of the developmental schedules of epimorphs based on early development of the scolopendromorph centipede Cryptops parisi Brolemann, 1920 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Cryptopidae). Russian Journal of Developmental Biology, 46(6), 342-355.

Luzajić, T., Danilović, J., Bozić, T., Kovacević Filipović, M. (2014). Peripartal leukogram in cows with and without retained placenta. Veterinarski Glasnik, 68(1/2), 43-54.

Radovanović, A., Kovačević Filipović, M., Milošević, I., Lužajić, T., Veličković, S., Andrejević, J., Danilović Luković, J. (2018). Ovarian surface epithelium of hypothyroid newborn and neonatal rats: From proliferating cell nuclear antigen and caspase-3 perspectives. Veterinarski Glasnik, 72(2), 80-89.