• Home
  • Jelena Janković-Miljuš

Jelena Janković-Miljuš

Organizaciona jedinica: Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biohemičar, doktor biohemijskih nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Osnovne i master studije biohemije završila 2009. odnosno 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. 

Doktorirala na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2017. godine

Oblasti istraživanja i rada:

Učesnik je projekta „Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti“ koji se bavi ispitivanjem biomarkera na nivou DNA, RNA i proteina koji mogu pomoći u diferencijalnoj dijagnostici i prognostici karcinoma čtitaste žlezde. Trenutno fokusirana na ispitivanje potencijalnih cirkulišućih biomakera, sa fokusom na serumske mikro RNK i mRNK cirkulišućih tumorskih ćelija. 

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Evropska Tiroidna Asocijacija
Biohemijsko društvo Srbije

 

Odabrani radovi (2014-2018):

Roncevic, J., Djoric, I., Selemetjev, S., Jankovic, J.,  Isic Dencic, T., Bozic, V., Cvejic, D. MMP-9-1562 C/T single nucleotide polymorphism associates with increased MMP-9 level and activity during papillary thyroid carcinoma progression. (2018), Pathology, Article in Press

Janković, J., Tatić, S., Božić, V., Živaljević, V., Cvejić, D., Paskaš, S. Inverse expression of caveolin-1 and EGFR in thyroid cancer patients. (2017), Human Pathology, 61 (3) PP. 164-172

Paskaš, S., Janković, J., Živaljević, V., Tatić, S., Božić, V., Nikolić, A., Radojković, D., Savin S., Cvejić, D.: Malignant Risk Stratification of Thyroid FNA Specimens With Indeterminate Cytology Based on Molecular Testing. (2015) Cancer Cytopathology, 123 (8)  PP. 471-479

Paskaš, S., Janković, J., Marečko, I., Išić Denčić, T., Tatić, S., Cvejić, D., Savin, S. Caveolin-1 expression in papillary thyroid carcinoma: Correlation with clinicopathological parameters and BRAF mutation status (2014) Otolaryngology – Head and Neck Surgery (United States)  150 (2) PP. 201 – 209

Šelemetjev, S., Denčić, T.I., Marečko, I., Janković, J., Paunović, I., Savin, S., Cvejić, D. Evaluation of survivin expression and its prognostic value in papillary thyroid carcinoma (2014) Pathology Research and Practice  210 (1)  PP. 30 – 342012