• Home
  • Jelena Stanojković

Jelena Stanojković

Organizaciona jedinica: Odeljenje za radioekologiju i agrohemiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biolog, master biolog 

Naučno zvanje: Istraživač-pripravnik

Osnovne studije: Završila Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2016. godine, smer-biologija.

Master odbranila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine.

Oblasti istraživanja i rada:

Utvrdjivanje rasprostranjenosti radioaktivnih izotopa i izučavanje nivoa aktivnosti veštački proizvedenog radionuklida, černobiljskog porekla (137 Cs) i prirodnih radionuklida (40 K, 232 Th, 226 Ra, 7 Be) u mahovinama, sakupljenim na teritoriji Srbije, izučavanje mehanizama usvajanja radiocezijuma 137 od strane bioindikatorskih vrsta (mahovina). Praćenje biohemijskih i fizioloških parametara mahovine Atrichum undulatum gajene in vitro, na podlogama sa različitim koncentracijuma cezijuma.

Članstvo u medjunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Srpsko biološko društvo
Društvo fizikohemičara Srbije

Bibliografija:

Stanojković J, Glamočlija J, Janošević D: Morpho-anatomical characterization of Tuber macrosporum/Corylus avellana mycorrhizas from cultivated seedlings: Case report; Matica Srpska J. Nat. Sci., (2017), 133: 305-314.