• Home
  • Ljiljana Hajduković

Ljiljana Hajduković

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani farmaceut, doktor biohemijskih nauka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Rukovodeće funkcije: Pomoćnik direktora za laboratorijska ispitivanja

Osnovne studije: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1982. godine.

Magistratura: „Karakterizacija i separacija glikoproteina afinitetnom hromatografijom na koloni sa imobilisanim lektinom“, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1990. godine.

Doktorska disertacija: „Izučavanje glikozilacije humanih serumskih glikoproteina: horionskog gonadotropina, transferina i imunoglobulina G lektinskim afinitetnim metodama“, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1999. godine.

Specijalizacija: Proteinska laboratorija Univerziteta u Kopenhagenu, Danska. Oblast: mikroheterogenost alkalne fosfataze, lektinska afinitetna elektroforeza.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Društva medicinskih biohemičara Srbije

Oblasti istraživanja i rada:

Lektinologija i glikobiologija. Primena lektina određene ugljenohidratne specifičnosti u ispitivanju strukture glikoproteina prisutnih u serumu ili drugom biološkom materijalu. Posebno ispitivanje promena u glikozilaciji različitih biološki aktivnih glikoproteina kao što su imunoglobulin G, IGFBP ili PSA u vezi sa određenim bolestima. Odredjivanje i karakterizacija antitela specifičnih za oboljenje Myasthenia gravis (antitela na acetilholinske receptore i antitela na mišić-specifičnu tirozin kinazu).

Profesionalne aktivnosti:

Učesnik na nacionalnom projektu: Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima (projekat br. 173010 kod MPNTR, 2011-2017).

Bibliografija:

Lavrnić, D., Nikolić, A., De Baets, M., Verschuuren, J., Verduyn, W., Losen, M., Stojanović, V., Stević, Z., Hajduković-Dragojlović, Lj., Apostolski, S.: Familial occurrence of autoimmune Myasthenia gravis with different antibody specificity; Neurology 70, 2011-2013 (2008).

Hajduković, Lj.: Prostata-specifični antigen (PSA): Značaj u dijagnostici I praćenju oboljenja prostate; Savremeni pristupi u laboratorijskoj dijagnostici tumorskih markera: iskustvo projekta FP6  HISERBS, 44-78 (2009).

Nikoloć, A., Đukić, P., Basta, I., Hajduković, Lj., Stojanović, VR., Stević, Z., Nikolić, D., Božić, V., Lavrnić, S., Lavrnić, D.: The predictive value of the presence of different antibodies and thymus pathology to the clinical outcome in patients with generalized myasthenia gravis; Clin Neurol Neurosurg (2012).

Grga, Dj., Dželetović, B., Damjanov, M., Hajduković, Lj.: Prostaglandin E2 in apical tissue fluid and postoperative pain in intact and teeth with large restorations in two endodontic treatment visits; Srp Arh Celok Lek 141, 15-19 (2013).

Goč, S., Kosanović, M., Golubović, S., Hajduković, Lj., Janković, M.: Determination of prostate-specific antigen in serum and a reference material by on-chip immunoaffinity chromatography; Analytical Letters 47 (18), 2919-2928 (2014).

Golubović, S., Hajduković, Lj., Goč, S., Janković, M.:Sledljivost merenja – iskustva akreditovane laboratorije institute za primenu nuklearne energije (INEP); International Convention on Quality (2017).