• Home
  • Ljiljana Sofronić-Milosavljević

Ljiljana Sofronić-Milosavljević

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Doktor medicine, doktor medicinskih nauka iz oblasti imunologije

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Rukovodeće funkcije:

Načelnik Odeljenja za imunologiju i imunoparazitologiju
Rukovodilac Nacionalne referentne laboratorije za trihinelozu
Rukovodilac nacionalnog projekta iz biologije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (projekat br. 173047B kod MPNTR Republike Srbije, 2011-2019. godine).

Osnovne studije: Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine, magistrirala 1984. i doktorirala 1997. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Oblasti istraživanja i rada:

Rukovodi timom istraživača koji se bave fundamentalnim i primenjenim istraživanjima u oblastima imunoparazitologije, biotehnologije i biomedicine. Aktivno učestvuje u sagledavanju stepena raširenosti infekcije sa vrstama Trichinella spiralis i T. britovi kod ljudi i životinja u Srbiji, u razvoju novih testova u INEPu i njihovoj primeni u dijagnostici infekcija, autoimunskih i drugih imunoloških oboljenja. Osnovna istraživanja fokusirana su novi pristup: A) tretmanu multiple skleroze primenom dendritskih ćelija kokultivisanih sa produktima helminta T.spiralis (animalni model EAE, humana in vitro ispitivanja na ćelijama zdravih ljudi) ili koršćenjem nanočestica kao nosača navedenih produkata. B) modulaciji imunskog odgovora od strane parazita na irelevantne antigene (tumore).

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Svetske komisije za trihinelozu (ICT) (od 2000. godine)
Član Društva imunologa Srbije (DIS) (od 1985. godine)
Član Društva parazitologa Srbije (DPS) (od 2012. godine)

Aktivnosti i druge odgovornosti:

Član Upravnog Odbora INEP-a (1998-2000, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018)
Član Izvršnog Odbora Svetske komisije za trihinelozu (ICT) (od 2015. godine)
Potpredsednik Društva parazitologa Srbije (od 2016. godine)
Član proširenog sastava Izvršnog odbora Društva imunologa Srbije – DIS (od 2016. godine)
(potpredsednik DIS-a od 2004-2007. godine, predsednik DIS-a od 2007-2011. godine, član izvršnog odbora DIS-a od 2012-2016. godine)
Član Odbora za imunologiju i alergologiju pri Odeljenju medicinskih nauka, Srpske akademije nauka i umetnosti SANU (od 2005. godine)

Druga akademska angažovanja:

Odgovorni nastavnik za izborni predmet “Imunologija infekcija“ na doktorskom studijskom programu biologija, Modul 09- Imunologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (od 2007. godine).

Researcher ID: F-4512-2018

Link za radove:
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=AdEmlVwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://orcid.org/0000-0002-2721-125X