• Home
  • Milica Jovanović Krivokuća

Milica Jovanović Krivokuća

Organizaciona jedinica: Odeljenje za biologiju reprodukcije

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor molekularne biologije

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Osnovne studije, smer Molekularna biologija i fiziologija, odsek Genetičko inženjerstvo i biotehnologija (1999-2004).

Poslediplomske studije, smer Molekularna biologija i biohemija. 2006. godine prelazi na doktorske studije (2004-2006)

Doktorske studije, smer Molekularna Biologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj interleukina-6 i interleukina-8 na ćelije trofoblasta čoveka in vitro” odbranila 2010. godine

Oblasti istraživanja i rada:

Naučnoistraživački rad dr Milice Jovanović Krivokuća se odnosi na fundamentalna istraživanja u oblasti biologije reprodukcije, a posebno na ispitivanje lokalno prisutnih citokina i drugih faktora, i njihove uloge u formiranju placente i uspostavljanju komunikacije izmedju majke i fetusa. Dr Jovanović Krivokuća se bavila ispitivanjem značaja različitih faktora za trofoblast in vitro medju kojima su: IL-6 i IL-8, MIF, prolaktin, LPS, galektini. Takodje se bavi proučavanjem antifosfolipidnog sindroma, kao jednog od značajnih uzroka patoloških promena u trudnoći.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Srpsko  biološko društvo, Član komiteta za nauku
Srpsko  biohemijsko društvo
Srpsko društvo za molekularnu biologiju
Evropska placentna grupa (EPG)
Medjunarodna federacija placentnih društava (IFPA)

Odabrani radovi (2013-2018):

Jovanović Krivokuća M, Abu Rabi T, Stefanoska I, Vrzić-Petronijević S, Petronijević M, Vićovac Lj. Immunoglobulins from sera of APS patients bind HTR-8/SVneo trophoblast cell line and reduce additional mediators of cell invasion. Reprod Biol. 2017; 17: 389-395.

Ćujic D, Kosanović M, Jovanović Krivokuća M, Vićovac L, Janković M. Extracellular presence/release of galectins from HTR-8/SVneo extravillous trophoblast cells. Turk J Biol. 2017; 2017; 41: 843-848.

Žanka Bojić-Trbojević*, Milica Jovanović Krivokuća*, Ivana Stefanoska, Nikola Kolundžić, Aleksandra Vilotić, Toshihiko Kadoya, Ljiljana Vićovac. Integrin β1 is bound to galectin-1 in human trophoblast. JBiochem. 2017; https://doi.org/10.1093/jb/mvx061. *authors contributed equally

Stefanoska I, Tadić J, Vilotić A, Jovanović Krivokuća M, Abu Rabi T, Vićovac L. Histological chorioamnionitis in preterm prelabor rupture of the membranes is associated with increased expression of galectin-3 by amniotic epithelium. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 25:1-5. 

Bojić-Trbojević Ž, Krivokuća MJ, Kolundžić N, Kadoya T, Radojčić L, Vićovac L. Interaction of extravillous trophoblast galectin-1 and mucin(s) – is there a functional relevance? Cell Adh Migr. 2016 Mar 3;10 (1-2):179-88.

Jovanović Krivokuća M, Stefanoska I, Rabi Abu T, Vilotić A, Petronijević M, Vrzić-Petronijević S, Radojčić L, Vićovac L. MIF is among the proinflammatory cytokines increased by LPS in the human trophoblast line. Arch Biol Sci. 2016; 68(4):715-722.

Jovanović Krivokuća M, Stefanoska I, Abu Rabi T, Al-Abed Y, Stošić-Grujičić S, Vićovac Lj. Pharmacological inhibition of MIF interferes with trophoblast cell migration and invasiveness. Placenta. 2015 Feb; 36(2):150-9.

Bojić-Trbojević Z, Jovanović Krivokuća M, Kolundžić N, Petronijević M, Vrzić-Petronijević S, Golubović S, Vićovac L. Galectin-1 binds mucin in human trophoblast. Histochem Cell Biol. 2014; 142(5): 541-53.

Stefanoska I*, Jovanović Krivokuća M*, Vasilijić S, Ćujić D, Vićovac L. Prolactin stimulates cell migration and invasion by human trophoblast in vitro. Placenta. 2013 Sep; 34 (9):775-83. *authors contributed equally