• Home
  • Nikola Gligorijević

Nikola Gligorijević

Organizaciona jedinica: Odeljenje za metabolizam

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani biohemičar, doktor biohemijskih nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Završio Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu 2012. godine, završio master studije 2013. godine i doktorirao 2018. godine.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, koja se odnose na insulinu slične faktore rasta (IGF), njihove vezujuće proteine (IGFBP) i receptore (IGF-R) kod ljudi u različitim fiziološkim i patofiziološkim stanjima. Deo njegovog istraživanja su strukturne i funkcionalne promene fibrinogena u različitim procesima kao i ispitivanje interakcija fibrinogena sa drugim molekulima među kojima su i IGF vezujući proteini.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Biohemijskog društva Srbije
Član Srpskog hemijskog društva

Odabrani radovi (2014-2019):

Gligorijević N., Minić S., Robajac D., Nikolić M., Ćirković Veličković T., Nedić, O., Characterisation and the effects of bilirubin binding to human fibrinogen. Int J Biol Macromol 2019, 128:74-79.

Šunderić M., Robajac D., Gligorijević N., Miljuš G., Nedić O., Smilkov K., Gjorgieva Ackova D., Rudić-Grujić V., Penezić A., Is there something fishy about fish oil? Curr Pharmaceut Design 2019, 25:1747-1759.

Gligorijević N., Šunderić M., Vilotić A., Baralić M., Nedić O., Quantitation of the active alpha-2-macroglobulin by trypsin protease zymography. J Serb Chem Soc 2019, 84:943-950.

Gligorijević N., Robajac D., Nedić O., An enhanced platelet sensitivity to IGF-I in patients with diabetes mellitus. Biochemistry 2019, 84:1213-1219.

Nedić O., Šunderić M., Miljuš G., Penezić A., Gligorijević N., Robajac D. Application of the lectin-affinity techniques: Advances in the analysis and understanding of the insulin-like growth factor (IGF) system. In: Advances in Medicine and Biology Vol. 131. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY. Editor: Leon V. Berhardt. 2018, str. 1-101. ISBN: 978-1-53613-841-2.

Gligorijević N., Minić S., Križákova M., Katrlík J., Nedić O. Structural changes of fibrinogen as a consequence of cirrhosis. Thrombosis Research, 2018, 166:43-49.

Gligorijević N., Zámarová Križáková M., Penezić A., Katrlík J., Nedić O. Structural and functional changes of fibrinogen due to aging. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 108:1028-1034.

Robajac D., Gligorijević N., Dželetović Ž., Andrejić G., Nedić O. Separation of peroxidases from Miscanthus x giganteus, their partial characterisation and application for degradation of dyes. Plant Physiology and Biochemistry, 2017, 120:179-185.

Nedić O., Šunderić M., Gligorijević N., Malenković V., Miljuš G. Analysis of four circulating complexes of insulin-like growth factor binding proteins in human blood during aging. Biochemistry (Moscow), 2017,  82:1193-1199.

Gligorijević N., Penezić A., Nedić O. Influence of glyco-oxidation on complexes between fibrin(ogen) and insulin-like growth factor-binding protein-1 in patients with diabetes mellitus type 2. Free Radical Research, 2017, 51:64-72.

Gligorijević N., Nedić O. Interaction between fibrinogen and insulin-like growth factor-binding protein-1 in human plasma under physiological conditions. Biochemistry (Moscow), 2016, 81:135-140.

Lončar N., Gligorijević N., Božić N., Vujčić Z. Congo red degrading laccases from Bacillus amyloliquefaciens strains isolated from salt spring in Serbia. International Biodeterioration & Biodegradation, 2014, 91:18-23.

Gligorijević N., Stevanović N., Lončar N., Baošić R., Vujčić Z., Božić N. A thin layer chromatographic comparison of raw and soluble starch hydrolysis patterns of some α-amylases from Bacillus sp. isolated from Serbia. Journal of the Serbian Chemical Society, 2014, 79:411-420.