• Home
  • Odeljenje kvaliteta

Odeljenje kvaliteta

Radi održavanja kontinuiteta unapredjenja sistema rada, kao i dobre laboratorijske i proizvodjačke prakse, najviše rukovodstvo Instituta se opredelilo da uspostavi i implementira sistem upravljanja kvalitetom u celom Institutu, što podrazumeva permanentno usavršavanje zaposlenih, poboljšavanje uslova rada i životnog standarda, unapredjivanje metoda laboratorijskog ispitivanja i proizvodnje imunodijagnostičkih sredstava, u cilju zadovoljenja potreba korisnika naših usluga i kupaca naših proizvoda, a istovremeno vodeći računa o čovekovoj okolini. 

Politika kvaliteta

Sertifikacija celokupne delatnosti INEP-a (naučnoistraživački rad, laboratorijska ispitivanja, proizvodnja imunodijagnostičkih sredstava za potrebe zdravstva) prema standardu ISO 9001.

Akreditacija INEP-ove Laboratorije za ispitivanje prema standardu ISO/IEC 17025.

Sertifikacija proizvodnje in vitro dijagnostičkih medicinskih sredstava (IVD MS) prema standardu ISO 13485.

Saradnici na Odeljenju:

1. dr Dubravka Cvejić, naučni savetnik, predstavnik rukovodstva za kvalitet, dubravka@inep.co.rs
2. dr Nataša Ilić, viši naučni saradnik, zamenik, natasa@inep.co.rs