• Home
  • Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju

Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima koja su usmerena u više pravaca. Najvećim delom odnose se na izučavanja fiziologije, biohemije i molekularne biologije štitaste žlezde u fiziološkim i patofiziološkim uslovima. Posebna pažnja posvećuje se izučavanju biohemijskih i molekularnih alteracija prisutnih u malignom tireoidnom tkivu (karcinomi štitaste žlezde), koje bi mogle biti od koristi u diferencijalnoj dijagnostici tireoidnih tumora. Zahvaljujući ovim osnovnim istraživanjima, uz korišćenje štitaste žlezde kao biološkog materijala, razvijena je sopstvena tehnologija za uvođenje i razvoj domaćih radioimonoloških dijagnostičkih sredstava koja se koriste u zdravstvu i kliničkoj tireoideologiji i i onkologiji.

Primenjenim istraživanjima koja proističu iz osnovnih, u saradnji sa drugim odeljenjima INEP-a, a obuhvataju pripremu komponenti za radioimunodijagnostičke  (RIA) testove INEP-a namenjene zdravstvu u cilju određivanja koncentracije hormona i drugih bioaktivnih supstanci u serumu ljudi.

Laboratorijskim ispitivanjima koja obuhvataju radioimunološke analize seruma pacijenata u cilju određivanja koncentracije hormona i biohemijskih parametara štitaste žlezde (T3, T4, Tg, TgAt, FT3, FT4, PTH), steroidnih hormona (testosteron, progesteron, kortizol) i ostalih bioaktivnih supstanci (insulin, insulinska antitela, C-peptid).

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvođenju laboratorijske obuke studenata Hemijskog i Biološkog fakulteta, kao i studenata iz inostranstva , u okviru razmene studenata (organizovane od strane MNTR).

Period od 2011. g.  fokusiran je, u naučnoistraživačkom smislu, na aktivnostima koje su obuhvaćene tekućim nacionalnim projektom „Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti,“ projekat br. 173050, rukovodilac dr Dubravka Cvejić, naučni savetnik;  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (2011-).

Saradnici na Odeljenju:

1. Aleksandar Mitrović, fizikohemičar, stručni saradnik, načelnik odeljenja
2. dr Dubravka Cvejić, molekularni biolog, naučni savetnik
3. dr Sonja Šelemetjev, biohemičar, naučni saradnik
4. dr Tijana Išić Denčić, molekularni biolog, naučni saradnik
5. dr Ilona Đorić, biolog, naučni saradnik
6. dr Jelena Janković Miljuš, biohemičar, naučni saradnik
7. Jelena Rončević, istraživač saradnik
8. Stefana Stojanović, istraživač pripravnik
9. Gordana Simonović, tehnički saradnik
10. Nada Bešević, tehnički saradnik
11. Jasna Marinković, tehnički saradnik
12. Tanja Vasiljević, tehnički saradnik