• Home
  • Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima iz oblasti imunohemije i glikobiologije-izolovanjem i karakterizacijom endogenih lektina i glikoproteina eksprimiranih u različitim fiziološkim i patofiziološkim stanjima.

Primenjenim istraživanjima koja obuhvataju pripremu i obradu polaznog materijala potrebnog za izradu komponenti u sastavu imunoradiometrijskih (IRMA) kompleta za kvantitativno odredjivanje hormona, tumorskih markera i bioaktivnih supstanci, standardizacijom i kontrolom kvaliteta proizvedenih komponenti.

Laboratorijskim ispitivanjima iz oblasti svoga rada u okviru Laboratorije za medicinsku biohemiju, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunodijagnostiku.

Kontinuiranim usavršavanjem kadrova, poboljšanjem kvaliteta istraživanja, kao i usavršavanjem postojećih i razvojem novih imunodijagnostičkih testova i laboratorijskih ispitivanja.

INEP predstavlja jedinstven centar u kojem se, već duži niz godina, organizovano sprovode istraživanja u oblasti glikobiologije. U proteklih dvadeset  godina, rad u ovoj oblasti je predstavljao okosnicu projekata koje je finansiralo nadležno Ministarstvo: projekat: Lektini i glikoproteini kao nosioci molekularnog prepoznavanja u biološkim sistemima (1995-2000); projekat: Glikobiološki aspekti fizioloških i patofizioloških procesa (2002-2005) i projekat: Glikani kao molekularni markeri ćelijske funkcije: ekspresija, mikroheterogenost i biosignalna svojstva (2006-2010).

U tekućem periodu (2011 – ), INEP je  realizator projekta 173010 u oblasti glikobiologije:  Strukturna heterogenost i efekti kompleksnih ugljenih hidrata (glikani) kao ključnih komponenti molekulskog raspoznavanja u biološkim sistemima. Okosnicu istraživanja na ovom projektu čine strukturna heterogenost i efekti složenih ugljenih hidrata u biološkim sistemima, što predstavlja nastavak dugogodišnjeg rada u oblasti s posebnim interesom za karakterizaciju glikanskog fenotipa ćelija ili tkiva, i ispitivanje korelacije strukture molekula ugljenih hidrata sa različitim kliničkim i patološkim parametrima.

Saradnici na Odeljenju:

1. mr Snežana Golubović, magistar farmaceutskih nauka, načelnik odeljenja
2. dr Ljiljana Hajduković, doktor farmaceutskih nauka, viši naučni saradnik
3. dr Miroslava Janković, doktor bioloških nauka, naučni savetnik
4. dr Alisa Gruden Movsesijan, doktor bioloških nauka, naučni savetnik
5. dr Žanka Bojić Trbojević, doktor bioloških nauka, viši naučni saradnik
6. dr Maja Kosanović, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
7. mr Slavica Marjanović Djukić, magistar bioloških nauka
8. dr Milica Jovanović Krivokuća, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
9. dr Ninoslav Mitić, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
10. dr Sanja Goč, doktor bioloških nauka, naučni saradnik
11. Gordana Matović, tehnički saradnik
12. Dušan Todorović, tehnički saradnik
13. Dragan Stojanić, tehnički saradnik
14. Jelena Milosavljević, tehnički saradnik
15. Tamara Janković, magistar farmacije, istraživač pripravnik