• Home
  • Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima iz oblasti:
A) Imunoparazitologije i autoimunosti
U fokusu su istraživanja parazita Trichinella spiralis i imunomodulatornih kapaciteta njegovih produkata. Dosadašnja ispitivanja na ekspirimentalnim modelima su pokazala da produkti ovog parazita sprečavaju pojavu ili ublažavaju tok autoimunskih bolesti. Najnovija istraživanja predstavljaju translaciju znanja sa eksperimentalnog na humani in vitro model u cilju nalaženja potencijalne terapije multiple skleroze korišćenjem tolerogenih dendritskih ćelija nastalih pod dejstvom produkata parazita (solubilnih molekula i ekstraćelijskih vezikula) ili nanočestica kao nosača tih produkata. Sve navedeno se realizuje kroz aktivnosti na projektu br. 173047 Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“, rukovodilac dr Ljiljana Sofronić-Milosavljević, naučni savetnik, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (2011-).
B) Tumorske imunologije u čijem fokusu je razvoj novih protokola za pripremu autologih dendritskih ćelija kao tumorskih vakcina pomoću nanomaterijala. Istraživanja se sprovode u okviru projekta br. 175102: „Primena funkcionalnih ugljeničnih nanocevi i nanočestica zlata za pripremu dendritskih ćelija u terapiji tumora“, rukovodilac Akademik prof. dr Miodrag Čolić, naučni savetnik, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, (2011-).

Primenjenim istraživanjima koja proističu iz osnovnih.  Rad obuhvata pripremu komponenti (antigena, primarnih i sekundarnih antitela), razvoj i proizvodnju in vitro dijagnostičkih testova INEPa (RID, IFA, ELISA) namenjenih za odredjivanje prisustva imunoglobulina, autoantitela kao i specifičnih antitela kod nekih bakterijskih i parazitarnih infekcija u uzorcima biološkog materijala humanog ili animalnog porekla.

Laboratorijskim ispitivanjima iz oblasti gore navedene ekspertize. Od nedavno se pružaju i usluge ispitivanja biokompatibilnosti materijala u sastavu medicinskih sredstava.

Međunarodna saradnja:

U sklopu odeljenja nalazi se i Nacionalna referentna laboratorija za trihinelozu-NRLT (Ministarstvo zdravlja R. Srbije, rešenje br. 022-04-28/2008-07) koja saradjuje sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut, Kliničkim centrum Srbije i bolnicama širom Srbije. Internacionalna saradnja je ostvarena i sa Evropskom referentnom laboratorijom za parazite Nacionalnog instituta za zdravlje Italije (EURLP, ISS, Rome, It, https://w3.iss.it/site/EURLPMaps/MapsInfo.asp). Naučnici ovog odeljenja imaju i saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da predstavljaju Republiku Srbiju i veterinarske sluzbe na nivou Evrope (na skupovima koje organizuje EURLP, ISS, Rome,It) i to putem prezentovanja podataka o kretanju Trichinellaspp. kod domaćih i divljih životinja.

Kontinuiranim usavršavanjem kadrova, poboljšanjem kvaliteta istraživanja, kao i usavršavanjem postojećih i razvojem novih imunodijagnostičkih testova i laboratorijskih ispitivanja.

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvodjenju laboratorijske obuke studenata Hemijskog fakulteta kao i studenata iz inostranstva (u okviru razmene studenata organizovane od strane MNTR) u čemu imaju učešće i istraživači ovog odeljenja. Na odeljenju se takodje omogućava izrada diplomskih i master radova za studente Biološkog fakulteta.

Saradnici na Odeljenju:

1. dr Ljiljana Sofronić-Milosavljević, dr sci med., načelnik odeljenja, naučni savetnik, sofronic@inep.co.rs
2. Akademik Prof. Dr. Miodrag Čolić,dr sci med, naučni savetnik, mjcolic@inep.co.rs
3. dr Nataša Ilić, doktor bioloških nauka, viši naučni saradnik, natasa@inep.co.rs
4. dr Saša Vasilev, doktor medicinskih nauka-oblast veterinarska medicina, naučni saradnik, svasilev@inep.co.rs
5. dr Jelena Cvetković, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, jelanac@inep.co.rs
6. dr Sergej Tomić, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, sergej.tomic@inep.co.rs
7. dr Ivana Mitić, dr sci med, naučni saradnik, ivanar@inep.co.rs
8. dr Marija Gnjatović, doktor nauka tehnološko inženjerstvo-biotehnologija, istraživač saradnik, marijad@inep.co.rs
9. dr Maja Kosanović, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, maja@inep.co.rs
10. Marina Bekić, molekularni biolog,istraživač pripravnik, marina.bekic@inep.co.rs
11. Sofija Glamočlija, molekularni biolog, istraživač pripravnik, sofija.glamoclija@inep.co.rs
12. Aleksandra Todorović, master inženjer tehnologije, istraživač pripravnik, aleksandra.todorovic@inep.co.rs
13. Ljiljana Sabljić, doktor veterinarske medicine, istraživač pripravnik, ljsabljic@hotmail.com
14. Blagoje Milosavljević, tehničar hemijsko-tehnološke struke, tehnički saradnik
15. Jelena Milosavljević, tehničar hemijsko-tehnološke struke, tehnički saradnik