• Home
  • Odeljenje za metabolizam

Odeljenje za metabolizam

Odeljenje se bavi:

Osnovnim istraživanjima: Praćenjem metaboličkih procesa u različitim (pato)fiziološkim stanjima  kod čoveka i interpretacijom promena u sklopu kompleksnih mehanizama regulacije u organizmu. Ispituje se uticaj ishrane, cikličnog ritma, rasta, razvoja i starenja, efekat pojedinih faktora rasta i hormona i metabolički poremećaji. Tekuća istraživačka tema je: “Proteini i nukleinske kiseline u metaboličkim poremećajima i mehanizmi njihove regulacije”.

Laboratorijskim ispitivanjima u cilju utvrđivanja metaboličkog statusa, a obuhvataju određivanje biohemijskih i hematoloških parametara krvi i urina.

Stručnim usavršavanjem i obukom: INEP, kao član Univerziteta u Beogradu, učestvuje u izvođenju laboratorijske obuke studenata Hemijskog i Biološkog fakulteta, kao i studenata iz inostranstva koji, u okviru razmene studenata, dolaze u INEP.

 

 Saradnici na Odeljenju:

1. dr Olgica Nedić, doktor biohemijskih nauka, načelnik odeljenja, naučni savetnik, olgica@inep.co.rs
2. dr Dragana Robajac, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, draganar@inep.co.rs
3. dr Goran Miljuš, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, goranm@inep.co.rs
4. dr Miloš Šunderić, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, milos@inep.co.rs
5. dr Zorana Dobrijević, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, zorana.dobrijevic@inep.co.rs
6. dr Nikola Gligorijević, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, nikolag@inep.co.rs
7. dr Ana Penezić, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, anap@inep.co.rs
8. Danilo Četić, master biohemijskih nauka, istraživač pripravnik,  danilo.cetic@inep.co.rs
9. Sanja Macut, medicinski laboratorijski tehničar, tehnički saradnik, sanjam@inep.co.rs
10. Dubravka Ivanović, medicinski laboratorijski tehničar, tehnički saradnik, duda@inep.co.rs