• Home
  • Odeljenje za prijem i izdavanje rezultata

Odeljenje za prijem i izdavanje rezultata

Odeljenje se bavi:

  • uzorkovanjem materijala za laboratorijsko ispitivanje (krv, urin, semena tečnost, brisevi, feces)
  • preanalitičkom pripremom uzoraka
  • distribucijom pripremljenih uzoraka u laboratorije u krugu instituta gde se radi analitika
  • radom odredjenih analiza (brzi testovi, koagulacija, urini)
  • primarnom obradom mikrobioloških uzoraka
  • izdavanjem završenih izveštaja o ispitivanju
  • komunikacijom sa pacijentima i tumačenjem rezultata, kao i 
  • aktivnostima u vezi kretanja medicinskog otpada i držanjem istih pod kontrolom.

Kontinuirano usavršavanje stručnih kadrova je jedan od glavnih prioriteta i u narednom periodu.

Saradnici na Odeljenju:

1. Dr med Jasminka Miloradović, lekar, specijalista kliničke biohemije
2. Dr Bojan Rakonjac, lekar, spec. mikrobiologije sa parazitologijom

3. Snežana Stepanović, tehnički saradnik, medicinska sestra
4. Milkica Stojanović, tehnički saradnik, laboratorijski tehničar
5. Jasmina Deretić, tehnički saradnik, medicinska sestra
6. Jelena Jašić, tehnički saradnik, laboratorijski tehničar
7. Dejan Radoičić, tehnički saradnik, laboratorijski tehničar
8. Slavica Grba, administrativni referent prijemnog odeljenja
9. Gordana Jekić Jakšić, tehnički saradnik