• Home
  • POČETNA
  • JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI za 2021. godinu od 11.05.2021. godine
Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI za 2021. godinu
PLAN JAVNIH NABAVKI za 2021. godinu

Odluka o izmeni i dopuni PLANA JAVNIH NABAVKI za 2020. godinu

JAVNA NABAVKA BR. 2/2020: Javna nabavka male vrednosti-Laboratorijski reagensi
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o dodeli ugovora-partija 2
Odluka o dodeli ugovora-partija 3
Odluka o dodeli ugovora-partija 4
Odluka o dodeli ugovora-partija 5
Odluka o dodeli ugovora-partija 6
Odluka o dodeli ugovora-partija 7
Odluka o dodeli ugovora-partija 8
Obaveštenje o zaključenim ugovorima


JAVNA NABAVKA BR. 1/2020:
Javna nabavka male vrednosti-Električna energija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA BR. 3/2019: Javna nabavka male vrednosti-Hemikalije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o dodeli ugovora-partija 2
Odluka o dodeli ugovora-partija 3
Odluka o dodeli ugovora-partija 5
Odluka o dodeli ugovora-partija 6
Odluka o dodeli ugovora-partija 8
Odluka o dodeli ugovora-partija 10
Odluka o dodeli ugovora-partija 11
Odluka o dodeli ugovora-partija 12
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 

JAVNA NABAVKA BR. 2/2019: Javna nabavka male vrednosti-Gorivo
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o dodeli ugovora-partija 2
Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 

JAVNA NABAVKA BR. 1/2019: Javna nabavka male vrednosti-Električna energija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA BR. 4/2018: Javna nabavka male vrednosti-Spektrofluorimetar
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Ispravka greške
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 21.12.2018. godine u 13.30 časova u prostorijama Instituta za primenu nuklearne energije INEP-Zemun, Banatska 31b.

 

JAVNA NABAVKA BR. 3/2018: Javna nabavka male vrednosti-Hemijski proizvodi
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora-partija 1
Odluka o dodeli ugovora-partija 2
Odluka o dodeli ugovora-partija 3
Odluka o dodeli ugovora-partija 4
Odluka o dodeli ugovora-partija 5
Odluka o dodeli ugovora-partija 6
Odluka o dodeli ugovora-partija 7
Odluka o dodeli ugovora-partija 8
Odluka o dodeli ugovora-partija 9