• Home
  • POČETNA
  • PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

KVALITET PROIZVODA I USLUGA KOJE PRUŽAMO JE NAŠE OPREDELJENJE I IDEJA VODILJA.

Naša misija je da razvijamo, proizvedemo i ponudimo kao uslugu kompletan panel kvalitetnih imunotestova u oblasti endokrinologije, ispitivanja funkcije štitne žlezde, fertiliteta i reprodukcije, dijabetesa, tumorskih markera, molekularne imunologije (odredjivanje koncentracije humanih imunoglobulina, autoantitela, dijagnostika infektivnih bolesti).

Razvoj i proizvodnja imunodijagnostičkih kompleta u INEP-u je rezultat kontinuiranog naučnoistraživačkog rada u oblastima imunologije, imunohemije, endokrinologije i glikobiologije. Kompleti su našli svoju primenu u imunološkim, endokrinološkim i onkološkim laboratorijama humane, kao i u veterinarskoj medicini.

Posvećeni smo tome da obezbedimo visokokvalitetne testove i da pružimo podršku našim kupcima.

INEP proizvodi in vitro dijagnostička medicinska sredstva (IVD):

IRMA kompleti
RIA kompleti
ELISA kompleti
RID ploče
FITC i aglutinacioni kompleti
Obeležena antitela
Poliklonska antitela
NOVO! ELISA SARS-CoV-2 IgG
NOVO! ELISA SARS-CoV-2 IgM

Korisnička podrška za odredjivanje antitela na virus SARS-CoV-2 INEP-ovim ELISA testovima u slučaju potrebe za tehničkim pojašnjenjima: 011-2618-666, ponedeljak-petak 08:00-15:00

INEP KATALOG 2021/2022

Sistemi upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 13485 su implementirani u celom Institutu.
Proizvodnja IVD medicinskih sredstava je usaglašena prema Direktivi EC 98/79 (proizvodi su označeni CE znakom).

1. mr Snežana Golubović, magistar farmaceutskih nauka, pomoćnik direktora za proizvodnju
2. dr Ljiljana Hajduković, doktor farmaceutskih nauka, viši naučni saradnik, saradnik zadužen za puštanje serije u promet
3. mr Slavica Djukić Marjanović, magistar bioloških nauka, saradnik zadužen za vigilancu