• Home
  • Projekat 173042

Projekat 173042

Naziv: Strukturne karakteristike vezujućih proteina i receptora za insulinu slične faktore rasta (IGF), njihove interakcije sa drugim fiziološkim molekulima i promene kod poremećaja metabolizma (2011-)
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Olgica Nedić, naučni savetnik, INEP

Predmet rada: Izučavanje stukture vezujućih proteina (IGFBP) i receptora (IGF-R) za faktore rasta slične insulinu (IGF) i formiranje kompleksa sa drugim proteinima.
Strukturu IGFBP i IGF-R modifikuju post-translacioni procesi, u koje se ubrajaju proteoliza, glikozilovanje, fosforilovanje, oksidacija i polimerizacija, a faktori koji utiču na te procese su ishrana, fizička aktivnost, starenje, metabolički i drugi poremećaji. Projekat se realizuje kroz nekoliko celina, od kojih se svaka bavi odredjenim IGF vezujućim proteinom ili receptorom.
Kod zdravih osoba je konstatovano postojanje direktne negativne povratne sprege izmedju koncentracije IGFBP-1 i insulina, dok se kod osoba sa izmenjenim metabolizmom glukoze ta sprega često gubi. Istražuje se uticaj insulina i ishrane na promenu strukture (monomera, multimera, kompleksa, fragmenata) i reaktivnosti IGFBP-1 (usled promene u stepenu fosforilovanja, oksidacije i polimerizacije) kod metaboličkih poremećaja (dijabetes, hipoglikemija) ili usled izmenjene potrebe za glukozom (kod intenzivnog bavljenja sportom). IGFBP-1 reaguje sa α2 makroglobulinom, koji ga štiti od proteolize, pa se proučava uticaj bolesti i na ovu interakciju. Posebni pravac istraživanja obuhvata interakciju IGFBP-1 sa fibrinogenom.
IGFBP-2 može postojati u nekoliko molekulskih oblika (kompleks sa α2 makroglobulinom, monomer i fragmenti). Kod raznih (pato)fizioloških stanja (starenje, tumor) menja se koncentracija IGFBP-2 i relativna zastupljenost pojedinih formi. U okviru projekta se istražuju faktori koji uslovljavaju distribuciju molekulskih vrsta, kao i njihov mogući značaj za odredjena metabolička stanja.
IGFBP-3 je najzastupljeniji vezujući protein u cirkulaciji, za koga je vezano 70-75 % IGF peptida. Poseduje više strukturnih domena, što ga čini sposobnim za interakciju sa drugim molekulima, posebno proteinima. Jedan od njih je transferin, glavni transporter jona gvoždja u organizmu. Istražuje se značaj metalnog jona za stvaranje kompleksa IGFBP-3/transferin i ispituje važnost kompleksa u metabolizmu gvoždja (kod zdravih osoba, kao i onih sa anemijom ili velikom koncentracijom gvoždja). Ujedno se utvrdjuje potencijalna povezanost ovog kompleksa sa tumorskim stanjima, kod kojih je poznato da IGFBP-3 može podsticati apoptozu (npr. kod tumora debelog creva).
IGF receptori, kao i insulinski, su glikozilovani u velikom stepenu, pa njihov glikanski deo iznosi i do 25 % ukupne mase. Ovi receptori su važni za fiziološki rast, kao i za rast tumora. U okviru projekta se analizira tip i sadržaj N-glikana vezanih za receptore izolovanih iz ćelija humane placente u različitom gestacijskom dobu, kao i iz placenti dobijenih od trudnica kojima je dijagnostifikovana preeklamspija ili dijabetes. Takodje se ispituje tip i sadržaj N-glikana receptora izolovanih iz tumorskog tkiva.

Saradnici na projektu:
dr Olgica Nedić, doktor biohemijskih nauka, naučni savetnik
dr Dragana Robajac, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik
dr Goran Miljuš, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik
dr Miloš Šunderić, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik
dr Nikola Gligorijević, doktor biohemijskih nauka, istraživač saradnik
Ana Penezić, diplomirani bihemičar, istraživač saradnik