• Home
  • Projekat 173042

Projekat 173042

Naziv istraživačke teme: Proteini i nukleinske kiseline u metaboličkim poremećajima i mehanizmi njihove regulacije (2011-)
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Olgica Nedić, naučni savetnik, INEP

Predmet rada: Izučavanje stukture vezujućih proteina (IGFBP) i receptora (IGF-R) za faktore rasta slične insulinu (IGF) i formiranje kompleksa sa drugim proteinima. Strukturu IGFBP i IGF-R modifikuju post-translacioni procesi, u koje se ubrajaju proteoliza, glikozilovanje, fosforilovanje, oksidacija i polimerizacija, a faktori koji utiču na te procese su ishrana, fizička aktivnost, starenje, metabolički i drugi poremećaji. Projekat se realizuje kroz nekoliko celina, od kojih se svaka bavi određenim IGF vezujućim proteinom ili receptorom.

1. Kod zdravih osoba je konstatovano postojanje direktne negativne povratne sprege između koncentracije IGFBP-1 i insulina, dok se kod osoba sa izmenjenim metabolizmom glukoze ta sprega često gubi. Istražuje se uticaj insulina i ishrane na promenu strukture (monomera, multimera, kompleksa, fragmenata) i reaktivnosti IGFBP-1 (usled promene u stepenu fosforilovanja, oksidacije i polimerizacije) kod metaboličkih poremećaja (dijabetes, hipoglikemija) ili usled izmenjene potrebe za glukozom (kod intenzivnog bavljenja sportom). IGFBP-1 reaguje sa α2 makroglobulinom, koji ga štiti od proteolize, pa se proučava uticaj bolesti i na ovu interakciju. Posebni pravac istraživanja obuhvata interakciju IGFBP-1 sa fibrinogenom.
2. IGFBP-2 može postojati u nekoliko molekulskih oblika (kompleks sa α2 makroglobulinom, monomer i fragmenti). Kod raznih (pato)fizioloških stanja (starenje, tumor) menja se koncentracija IGFBP-2 i relativna zastupljenost pojedinih formi. U okviru projekta se istražuju faktori koji uslovljavaju distribuciju molekulskih vrsta, kao i njihov mogući značaj za određena metabolička stanja.
3. IGFBP-3 je najzastupljeniji vezujući protein u cirkulaciji, za koga je vezano 70-75 % IGF peptida. Poseduje više strukturnih domena, što ga čini sposobnim za interakciju sa drugim molekulima, posebno proteinima. Jedan od njih je transferin, glavni transporter jona gvožđa u organizmu. Istražuje se značaj metalnog jona za stvaranje kompleksa IGFBP-3/transferin i ispituje važnost kompleksa u metabolizmu gvožđa (kod zdravih osoba, kao i onih sa anemijom ili velikom koncentracijom gvožđa). Ujedno se utvrđuje potencijalna povezanost ovog kompleksa sa tumorskim stanjima, kod kojih je poznato da IGFBP-3 može podsticati apoptozu (npr. kod tumora debelog creva).
4. IGF receptori, kao i insulinski, su glikozilovani u velikom stepenu, pa njihov glikanski deo iznosi i do 25 % ukupne mase. Ovi receptori su važni za fiziološki rast, kao i za rast tumora. U okviru projekta se analizira tip i sadržaj N-glikana vezanih za receptore izolovanih iz ćelija humane placente u različitom gestacijskom dobu, kao i iz placenti dobijenih od trudnica kojima je dijagnostifikovana preeklamspija ili dijabetes. Takođe se ispituje tip i sadržaj N-glikana receptora izolovanih iz tumorskog tkiva.

Saradnici na projektu:
dr Olgica Nedić, doktor biohemijskih nauka, načelnik odeljenja, naučni savetnik, olgica@inep.co.rs
dr Dragana Robajac, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, draganar@inep.co.rs
dr Goran Miljuš, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, goranm@inep.co.rs
dr Miloš Šunderić, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, milos@inep.co.rs
dr Zorana Dobrijević, doktor bioloških nauka, naučni saradnik, zorana.dobrijevic@inep.co.rs
dr Nikola Gligorijević, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, nikolag@inep.co.rs
dr Ana Penezić, doktor biohemijskiih nauka, istraživač saradnik, anap@inep.co.rs