• Home
  • Projekat 173050

Projekat 173050

Naziv: Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti (2011-)
Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Realizator: Univerzitet u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Rukovodilac projekta: dr Dubravka Cvejić, naučni savetnik, INEP

Predmet rada:
Karcinom štitaste žlezde je najčešće maligno oboljenje endokrinog sistema. Klasifikuje se u četiri osnovna histološka tipa (papilarni, folikularni, anaplastični i medularni karcinom), iako su prisutne različite varijante osnovnih tipova, koje se razlikuju u biološkom ponašanju i kliničkoj agresivnosti. Diferencijalna dijagnostika različitih tipova tiroidnih karcinoma i razlikovanje malignih od benignih tumora su veliki problemi u onkologiji štitaste žlezde. Naša istraživanja su usmerena  na identifikaciju molekularnih biomarkera (na nivou DNK, RNK ili proteina), koji bi mogli doprineti diferencijalnoj dijagnostici tiroidnih tumora, predvidjanju prognoze, kao i planiranju adekvatnog tretmana pacijenata obolelih od maligniteta štitaste žlezde.
Ova  istraživanjima treba da doprinesu boljem razumevanju biologije tiroidnih tumora, što je neophodno za razvoj efikasnijih strategija u dijagnostici, prognostici i terapiji karcinoma štitaste žlezde.

Saradnici na projektu:
dr Dubravka Cvejić, molekularni biolog, naučni savetnik
dr Sonja Šelemetjev, biohemičar, naučni  saradnik
dr Tijana Išić Denčić, molekularni biolog, naučni saradnik
dr Ilona Djorić, biolog, naučni saradnik
dr Jelena Janković Miljuš, biohemičar, naučni saradnik
Jelena Rončević, molekularni biolog, istraživač saradnik
Stefana Stojanović, molekularni biolog i fiziolog, istraživač pripravnik
dr Ivan Paunović, doktor medicinskih nauka, načelnik Centra za endokrinu hirurgiju KCS, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Svetislav Tatić, doktor medicinskih nauka, Institut za patologiju, Medicinski fakultet, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu