• Home
  • Saša Vasilev

Saša Vasilev

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani veterinar, doktor medicinskih nauka-veterina

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Završio Veterinarski fakultet u Beogradu 1997. godine.

Magistrirao na Fakultetu veterinarske medicine  Univerziteta u Beogradu 2005. godine sa temom „Uticaj aspirina i njegovih nitro derivata na apoptozu neutrofilnih granulocita pacova in vitro„.

Doktorirao na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2012. godine sa temom „Efekat ekskretorno-sekretornog antigena mišićnih larvi Trichinella spiralis i antihelmintika mebendazola na ćelije melanoma u uslovima in vitro i in vivo„.

Oblasti istraživanja i rada:

Osnovno polje rada obuhvata imunoparazitološka ispitivanja (biotehnologija i biomedicina). Izučavanje sistema parazit-domaćin i imunoregulatornih mehanizama uključenih u ovaj kompleksni sistem. Glavna oblast istraživanja je uticaj Trichinella spiralis i ekskretorno sekretornnog antigena poreklom od ovog parazita na modulaciju imunog odgovora i na tok autoimunskih i malignih bolesti., kao i potencijalna mogućnost korišćenja antigena parazita Trichinella spiralis u terapeutske svrhe.

Kroz rad u Referentnoj laboratoriji za trihinelozu prati stanja u Srbiji u vezi trihineloze životinja i ljudi, i saradjuje sa kolegama iz drugih ustanova u zemlji i inostranstvu.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik na projektima Vojnomedicinske akademije od 2000-2006. godine, a na nacionalnim projektima od 2006. godine. Angažovan na tekućem projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (br. 173047).

Učesnik na međunarodnom projektu: COST akcija FA 1408 „A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)“ (2015-2019).

Druge aktivnosti uključuju serodijagnostiku parazitskih bolesti, proizvodnju; a) imunodijagnostičkih kompleta, b) antitela, c) ES antigena T spiralis, d) kao i prečišćavanje i obeležavanje poliklonskih antitela.

Član je Etičke komisije INEP-a za zaštitu dobrobiti životinja (2006. godine do danas)
Bio je član Etičke komisije VMA za zaštitu dobrobiti životinja (2010-2011. godine)

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Veterinarske komore Srbije
Član Srpskog farmakološkog društva (blagajnik od 2011. godine)
Član Društva parazitologa Srbije
Član Društva imunologa Srbije

Bibliografija:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7870-2713
ORCID ID: 0000-0001-7870-2713
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Sasa_Vasilev