• Home
  • Saša Vasilev

Saša Vasilev

Organizaciona jedinica: Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani veterinar, doktor medicinskih nauka-veterina

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Završio Veterinarski fakultet u Beogradu 1997. godine.

Magistrirao na Fakultetu veterinarske medicine  Univerziteta u Beogradu 2005. godine.

Doktorirao na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2012. godine.

Oblasti istraživanja i rada:

Osnovno polje rada obuhvata imunoparazitološka ispitivanja (biotehnologija i biomedicina). Izučavanje sistema parazit-domaćin i imunoregulatornih mehanizama uključenih u ovaj kompleksni sistem. Glavna oblast istraživanja je uticaj Trichinella spiralis i ekskretorno sekretornnog antigena poreklom od ovog parazita na modulaciju imunog odgovora i na tok autoimunskih i malignih bolesti.

Kroz rad u Referentnoj laboratoriji za trihinelozu uključen je u praćenje stanja u Srbiji u vezi trihineloze životinja i ljudi, i saradnju sa kolegama iz drugih ustanova u zemlji i inostranstvu.

Profesionalna angažovanost:

Učesnik na projektima Vojnomedicinske akademije od 2000-2006. godine, a na nacionalnim projektima od 2006. godine. Angažovan na tekućem projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Izučavanje mehanizama imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“ (Broj projekta 173047).

Učesnik na međunarodnom projektu: COST akcija FA 1308 „A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)“ (2015-2019).

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Veterinarske komore Srbije
Član Srpskog farmakološkog društva
Član Društva parazitologa Srbije
Član Društva imunologa Srbije
Član Etičke komisije INEP-a za zaštitu dobrobiti životinja (2006. godine do danas)
Član Etičke komisije VMA za zaštitu dobrobiti životinja (2010-2011. godine)

Bibliografija:

Vasilev S., Gruden-Movsesijan A., Ilic N., Sofronic-Milosavljevic Lj.. Strain difference in susceptibility to Trichinella spiralis infection between Dark Agouti, and Albino Oxford Rats. Veterinary Parasitology. 2009; 159: 229-231. M21

Gruden-Movsesijan A., Ilic N., Colic M., Majstorovic I., Vasilev S., Radovic I., Sofronic-Milosavljevic Lj. The impact of Trichinella spiralis excretory-secretory products on dendritic cells. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2011, 34:429-439. M21

Cvetkovic J., Teodorovic V., Marucci G., Vasilev D., Vasilev S., Cirovic D., Sofronic-Milosavljevic Lj. First report of Trichinella britovi in Serbia. Acta Parasitologica. 2011; 56 (2): 232-235. M23

Vasilev S., Cvetkovic J., Ivana R., Sofronic-Milosavljevic Lj. Identification of the Trichinella species by PCR method. Vet glasnik. 2012; 66 (1-2): 41-47. M24

Vesna Đorđević, Marko Savić, Saša Vasilev, Milovan Đorđević. Larvas Output and Influence of Human Factor in Reliability of Meat Inspection by the Method of Artificial Digestion. Vet. glasnik. 2013. Volume 67, Issue 5-6, Pages: 329-336 M24

Vasilev S, Ilic N, Vasilijic S, Gruden-Movsesijan A Bosic M,  Sofronic-Milosavljevic-Lj. Necrosis and apoptosis in Trichinella spiralis mediated tumor reduction. Central European Journal of Immunology. Centr Eur J Immunol 2015; 40 (1): 42-53. M23

Violeta Santrac, Drago N. Nedic, Jelena Maric, Sonja Nikolic, Oliver Stevanovic, Sasa Vasilev, Jelena Cvetkovic and Ljiljana Sofronic-Milosavljevic. The first report of Trichinella pseudospiralis presence in domestic swine and T. britovi in wild boar in Bosnia and Herzegovina. Acta Parasitologica, 2015, 60(3), 471-475; M23

Gnjatović M., Gruden-Movsesijan A, Miladinovic Tasic N., Ilic N., Vasilev S., Cvetkovic J., Sofronic-Milosavljevic-Lj, A competitive enzyme-linked immunosorbent assay for rapid detection of antibodies against Trichinella spiralis and T. britovi-one test for humans and swine, Journal of Helminthology, 2017, pp. 1-9, doi: DOI10.1017/S0022149X17001092. M21