• Home
  • STRUČNE DELATNOSTI vezano za agrohemijska i gamaspektrometrijska ispitivanja

STRUČNE DELATNOSTI vezano za agrohemijska i gamaspektrometrijska ispitivanja

1. Studijska istraživanja, projektovanje, inženjering, nadzor nad izvodjenjem radova, stručni konsalting, revizije projekata (saglasno licenci IКS 376);
2. Introdukcija višegodišnjih travnih bio-energetskih useva druge generacije u redovnu poljoprivrednu proizvodnju i njihovo korišćenje za fitostabilizaciju oštećenih zemljišnih površina.