• Home
  • TEST ZA TRUDNOĆU

TEST ZA TRUDNOĆU

GRAMEM PLUS-Test za rano utvrdjivanje trudnoće

GRAMEM PLUS je test kojim se trudnoća može utvrditi prostim nanošenjem nekoliko kapi mokraće na reakcionu pločicu. Pokazatelj trudnoće je pojava hormona hCG u mokraći. Sistem za utvrdjivanje prisustva hCG u mokraći formiran je od monoklonskih antitela i koloidnog zlata kao markera, što testu daje vrlo visoku specifičnost u dokazivanju trudnoće.

 GRAMEM test sadrži kesicu u kojoj se nalaze reakciona pločica, plastična kapaljka i pakovanje desikanta.