• Home
  • Tijana Išić Denčić

Tijana Išić Denčić

Organizaciona jedinica: Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju

Profil/Akademsko zvanje: Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija, odsek Genetičko inžinjerstvo i biotehnologija (1999-2004).

Poslediplomske studije na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija i biohemija. 2006. godine prelazi na doktorske studije (2004-2006).

Doktorske studije na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Molekularna biologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Tiroidna peroksidaza, galektin-3, HBME-1 i citokeratin-19 kao molekularni markeri maligniteta i diferencijacije u tumorima tiroidne žlezde čoveka” odbranila 2010. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Specijalizacija: Université Libre de Bruxelles (ULB), Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie Humaine et Moléculaire (IRIBHM), Brisel (2008). Tema: “Ispitivanje fosforilacije TTF-2 proteina u normalnoj tiroidei i njegova ekspresija u seriji ćelijskih linija poreklom iz kancera tiroidne žlezde”.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima u oblasti funkcije i rasta štitaste žlezde u fiziološkim i patofiziološkim uslovima. Cilj istraživanja je identifikacija dijagnostičkih i prognostičkih markera tumora štitaste žlezde, radi odredjivanja tačne dijagnoze obolelih, praćenja toka bolesti, kao i odgovora pacijenta na primenjenu terapiju.

Učesnik je projekta “Molekularna karakterizacija tumora štitaste žlezde: biološki i klinički aspekti”, br. 173050 finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2019. godine.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Član Srpskog  biološkog društva
Član Srpskog društva za molekularnu biologiju

Odabrani radovi (2013-2018):

Rončević J, Đorić I, Šelemetjev S, Janković J, Išić Denčić T, Božić V, Cvejić D. MMP-9 -1562 C/T single nucleotide polymorphism associates with increased MMP-9 level and activity during papillary thyroid carcinoma progression. Pathology, 2018; doi: 10.1016/j.pathol.2018.10.008.

Išić Denčić T, Bartolome A, Šelemetjev S, Đorić I, Tatić S, Živaljević V, Cvejić D. High expression and localization of β-catenin and epidermal growth factor receptor identify high risk papillary thyroid carcinoma patients. Exp Mol Pathol, 2018; 105:181-189.

Šelemetjev S, Bartolome A, Išić Denčić T, Đorić I, Paunović I, Tatić S, Cvejić D. Overexpression of EGF receptor and its downstream effector, focal adhesion kinase (FAK), correlates with papillary thyroid carcinoma progression. Int J Exp Pathol, 2018; 99:87-94.

Denčić TM, Savin SB, Šelemetjev SA, Paskaš SD, Živaljević VR, Božić VD, Cvejić DS. Strong expression of HBME-1 associates with high-risk clinicopathological factors of papillary thyroid carcinoma. Pathol Oncol Res, 2015; 21:735-742.

Šelemetjev S, Denčić TI, Marečko I, Janković J, Paunović I, Savin S, Cvejić D. Evaluation of survivin expression and its prognostic value in papillary thyroid carcinoma. Pathol Res Pract, 2014; 210:30-34.

Paskaš S, Janković J, Marečko I, Išić Denčić T, Tatić S, Cvejić D, Savin S. Caveolin-1 expression in papillary thyroid carcinoma: correlation with clinicopathological parameters and BRAF mutation status. Otolaryngol Head Neck Surg, 2014; 150:201-209

Išić Denčić T, Cvejić D, Paunović I, Tatić S, Havelka M, Savin S. Cytokeratin19 expression discriminates papillary thyroid carcinoma from other thyroid lesions and predicts its aggressive behavior. Med Oncol, 2013; 30:362-370.