• Home
  • Zorana Dobrijević

Zorana Dobrijević

Organizaciona jedinica: Odeljenje za metabolizam

Profil/Akademsko zvanje:  Biolog, doktor bioloških nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Osnovne studije: Završila 2010. godine osnovne studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu-modul molekularna biologija i fiziologija.

Master studije na istom fakultetu završila 2012. godine-studijski program Molekularna biologija i fiziologija, modul Humana molekularna genetika.

Oblasti istraživanja i rada:

Pripada timu istraživača koji se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, koja se odnose na insulinu slične faktore rasta (IGF), njihove vezujuće proteine (IGFBP) i receptore (IGF-R) kod ljudi u različitim fiziološkim i patofiziološkim stanjima.

Članstvo u međunarodnim i nacionalnim organizacijama:

Društvo genetičara Srbije
Srpsko biološko društvo
Srpsko društvo za molekularnu biologiju (MolBioS)

Odabrani radovi (2013-2019):

Kotarac N., Dobrijevic Z., Matijasevic S., Savic-Pavicevic D. Lj., Brajuskovic G. N., Analysis of association of potentially functional genetic variants within genes encoding MIR-34b/C, MIR-378 and MIR-143/145 with prostate cancer in Serbian population. EXCLI J 2019, 18:515-529.

Nikolić Z, Savić Pavićević D, Vučić N, Romac S, Brajušković G. Association between a genetic variant in the hsa-miR-146a gene and cancer risk: an updated meta-analysis. Public Health Genomics 2015; 18(5): 283-98.

Nikolić Z, Savić Pavićević D, Vučić N, Cidilko S, Filipović N, Cerović S, Vukotić V, Romac S, Brajušković G. Assessment of association between genetic variants in microRNA genes hsa-miR-499, hsa-miR-196a2 and hsa-miR-27a and prostate cancer risk in Serbian population. Experimental and Molecular Pathology 2015; 99:145-50.

Sarajlija A, Kisic-Tepavcevic D, Nikolic Z, Savic Pavicevic D, Obradovic S, Djuric M, Pekmezovic T. Epidemiology of Rett Syndrome in Serbia: Prevalence, Incidence and Survival. Neuroepidemiology. 2015; 44(1):1-5.

Nikolić Z, Savić Pavićević D, Vukotić V, Tomović S, Cerović S, Filipović N, Romac S, Brajušković G. Association between genetic variant in hsa-miR-146a gene and prostate cancer progression: evidence from Serbian population. Cancer Causes Control. 2014;  25(11):1571-5.

Vučić N, Nikolić Z, Vukotić V, Tomović S, Vuković I, Kanazir S, Savić-Pavićević D, Brajušković G. NOS3 gene variants and male infertility: association of 4a/4b with oligoasthenozoospermia. Andrologia 2017;  e-pub ahead of print

Nikolić Z, Savić-Pavićević D, Vučić N, Cerović S, Vukotić V, Brajušković G. Genetic variants in RNA-induced silencing complex genes and prostate cancer. World J Urol. 2017; 35(4): 613-24.

Nikolić Z, Savić Pavićević D, Romac S, Brajušković G. Genetic Variants within Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene and Prostate Cancer: A Meta-Analysis. Clinical and Translational Science 2015; 8(1): 27-31.

Nikolić Z, Branković A, Savić Pavićević D, Preković S, Vukotić V, Cerović S, Filipović N, Tomović S, Romac S, Brajušković G. Assessment of association between common variants at 17q12 and prostate cancer risk-evidence from Serbian population and meta-analysis. Clinical and Translational Science 2014; 7(4): 307-13.

Branković A, Brajušković G, Nikolić Z. Vukotić V, Cerović S, Savić Pavićević D, Romac S. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism and prostate cancer risk in Serbian population. Int. J. Exp. Path. 2013; 94(6): 355-61.

Branković A, Brajušković G, Mirčetić J, Nikolić Z, Kalaba P, Vukotić V, Tomović S, Cerović S, Radojičić Z, Savić Pavićević D, Romac S. Common variants at 8q24 are associated with prostate cancer risk in Serbian population. Pathology and Oncology Research 2013; 19:559-69.

Brajušković G, Nikolić Z, Kojić A, Savić Pavićević D, Cerović S, Tomović S, Filipović N, Vukotić V, Romac S. Assessment of possible association between rs378854 and prostate cancer risk in Serbian population. Arch Biol. Sci. Belgrade 2013; 65(2): 475-86.

Nikolić Z, Brajušković G, Savić Pavićević D, Kojić A, Vukotić V, Tomović S, Cerović S, Filipović V, Mišljenović Đ, Romac S. Assessment of possible association between rs3787016 and prostate cancer risk in Serbian population. Int J Clin Exp Med 2013; 6(1): 57-66.